Adatvédelem

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánéletének védelme mellett.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot azért hoztuk létre, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogyan kezeljük, gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel a Bit-IQ.co weboldalunkkal (a „webhely”) kapcsolatban megadott információkat.

Tiszteletben tartjuk a következő elveket:

 • Legyen átlátható az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtése és kezelése tekintetében:

Számunkra fontos, hogy mindig rendelkezzen minden szükséges információval, hogy megalapozott döntéseket tudjon hozni Személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Ennek érdekében különféle technikákat és intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja, hogy a megfelelő formában és időben megfelelő tájékoztatást nyújtsunk Önnek személyes adatai kezeléséről.

Ezen túlmenően, ha szükségesnek tartjuk, hogy konkrét információkat közöljünk Önnel, azt a megfelelő időben és helyen megadjuk Önnek.

Szívesen válaszolunk minden felmerülő kérdésére, és a törvényi korlátozások függvényében minden szükséges felvilágosítást megadunk. Ennek érdekében felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címre: [e-mail védett]

 • Az Ön személyes adatait kizárólag a Szabályzatban megjelölt célokra kezelheti:

Az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelésének céljai közé tartozik többek között a weboldalunk elérhetővé tétele az Ön számára és az azon található szolgáltatások nyújtása (a „Szolgáltatások”), a felhasználói élmény javítása weboldalunkon, szolgáltatásaink (beleértve a weboldalt is) ), védjük jogainkat és érdekeinket, olyan kereskedelmi és adminisztratív tevékenységeket végezzünk, amelyek támogatják szolgáltatásaink igénybevételét felhasználóink ​​számára, és/vagy megfelelnek az esetleges jogi és/vagy szabályozási követelményeknek.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait feldolgozzuk, hogy megértsük személyes igényeit és preferenciáit.

 • Fektessen be jelentős erőforrásokat az Ön személyes adataival kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására:
  • Jelentős jogorvoslatokat alkalmazunk annak érdekében, hogy az érintettként gyakorolhassa jogait. Ezért bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha személyes adatait szeretné áttekinteni, módosítani, törölni, leállítani meghatározott célokra vagy általánosságban, illetve át szeretné adni azokat Önnek vagy harmadik félnek. Kívánságait a törvénynek megfelelően teljesítjük.
 • Az Ön személyes adatainak védelme:

Bár nem ígérhetjük az Ön személyes adatainak abszolút védelmét, megígérhetjük, hogy eszközök és intézkedések széles skáláját használjuk és fogjuk alkalmazni az Önre vonatkozó személyes adatok biztonságának biztosítására.

Teljes adatvédelmi szabályzatunk.

 1. Hatálya?

Jelen Szabályzat leírja, hogy a Társaság milyen típusú személyes adatokat gyűjt a természetes személyekről, és hogyan gyűjti, használja fel, osztja meg harmadik felekkel, védi, kezeli stb.

A jelen Szabályzatban a „Személyes adatok” bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információra utalnak. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy olyan további információkkal kombinálva azonosítható, amelyek birtokában vagyunk, vagy amelyekhez hozzáférünk.

A jelen Szabályzatban a Személyes adatok "kezelése" a Személyes adatokon végzett minden műveletre vagy műveletsorra vonatkozik, beleértve a gyűjtést, nyilvántartást, rendszerezést, strukturálást, tárolást, adaptálást vagy megváltoztatást, helyreállítást, konzultációt, felhasználást, továbbítással történő nyilvánosságra hozatalt. , a Személyes adatok terjesztése vagy más módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

Szolgáltatásainkat a nagyközönségnek szánjuk, és nem 18 éven aluli gyermekeknek szólnak. Nem gyűjtünk vagy kérünk tudatosan információkat 18 éven aluliaktól, és nem engedjük meg tudatosan az ilyen személyeknek a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférést. Ha megtudjuk, hogy egy gyermekről információkat gyűjtöttek, megtesszük az ésszerű lépéseket az ilyen információk mielőbbi törlésére.

 1. Mikor gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatokat gyűjtünk Önről, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, használja szolgáltatási csatornáinkat, használja a weboldalt és/vagy kapcsolatba lép velünk. Egyes esetekben Ön aktívan bocsát rendelkezésünkre Személyes adatokat, más esetekben pedig a Szolgáltatásaink és/vagy szolgáltatási csatornáink használatának vizsgálatával és elemzésével gyűjtünk Önről Személyes adatokat.

 1. Nincs kötelezettség arra, hogy személyes adatokat adjon meg a társaságnak és annak következményei

Nem köteles megadni nekünk semmilyen személyes adatot magáról. Bizonyos esetekben azonban az ilyen személyes adatok megadásának elmulasztása megakadályoz minket abban, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, megakadályozza a Webhely használatát, és/vagy Szolgáltatásaink és a Webhely hibás működését okozza.

 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Személyes adatok, amelyeket minden alkalommal gyűjtünk, amikor Ön a Weboldalon böngészik: ezek az információk magukban foglalják az online tevékenységnaplókat, a forgalmi információkat (beleértve, korlátozás nélkül az IP-címet, a hozzáférés időpontját, a hozzáférés dátumát, dátuma(i)t), a meglátogatott web- és mobiloldal(ok) , a használt nyelv, a szoftverösszeomlási jelentések és a használt böngésző típusa, az Ön által használt eszközzel kapcsolatos információk Ezen információk némelyike ​​nem feltétlenül azonosítja Önt, ezért nem minősül személyes adatnak.

Személyes adatok, amelyeket Öntől kapunk: minden olyan személyes adat, amelyet Ön szabad akaratából ad meg nekünk, amikor kapcsolatba lép velünk.

Személyes adatok, amelyeket kifejezetten harmadik félnek történő továbbítás céljából bocsátunk rendelkezésünkre: ezek az adatok magukban foglalják az Ön nevét és e-mail címét.

 1. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapja

A Társaság az Ön Személyes Adatait a jelen szakaszban leírt egy vagy több célból és a megfelelő jogalappal összhangban kezeli.

A Társaság nem kezeli az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az ilyen kezelésnek jogalapja van. A jogalapok, amelyek alapján a Társaság az Ön személyes adatait kezelheti, a következők:

 1. Ön beleegyezését adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor Ön konkrétan megadja nekünk adatait a Weboldalon keresztül, hogy azokat harmadik félnek átadjuk.
 2. A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges. Például Szolgáltatásaink fejlesztése, vagy jogi igények érvényesítése vagy védelme érdekében.
 3. A kezelés a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk az e-mail címre küldött értesítéssel [e-mail védett], hogy tájékoztatást kapjunk az általunk végzett felülvizsgálatról. Ez azért van így, hogy Ön arra a következtetésre juthasson, hogy az Ön személyes adatait azért kezelhetjük, mert az ilyen adatkezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

Az alábbi lista ismerteti azokat a célokat, amelyekből az Ön személyes adatait kezelhetjük, és az ilyen adatkezelés jogalapját:

#

cél

Jogalapok

1

Adatait harmadik félnek az Ön kérésére bemutatni

Személyes adatokat gyűjthetünk Önről harmadik fél számára történő bemutatásra, ha Ön kifejezetten kéri.

Ön beleegyezését adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához.

2

Kérdéseire, kéréseire és/vagy követeléseire válaszolni

Személyes adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy válaszoljon a Szolgáltatások használatával kapcsolatos kérdésekre.

A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

3

Bármilyen jogi kötelezettség vagy bírósági vagy közigazgatási rendelkezés teljesítése

Személyes adatait különféle jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.

A kezelés a Társaságot terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4

Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében

Személyes adatait szolgáltatásaink fejlesztésére használhatjuk fel. Az ilyen feldolgozás magában foglalja többek között a Szolgáltatásokkal kapcsolatban szerzett összeomlási naplókat vagy egyéb, a meghibásodásokról szóló jelentéseket.

A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

5

A csalás, Szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának megelőzése érdekében

A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

6

Szolgáltatásaink nyújtását támogató különféle tevékenységek végzésére és fenntartására.

Ilyen tevékenységek közé tartoznak a back-office funkciók, az üzletfejlesztési tevékenységek, a stratégiai döntéshozatal, a monitoring mechanizmusok stb.

A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

7

Elemzéseket végezni, beleértve a statisztikai adatokat is

Különböző elemzési mérőszámokat (beleértve a statisztikákat is) alkalmazunk a különböző kérdésekben történő döntések meghozatalához.

A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

8

A mi érdekeink, jogaink és vagyonunk és harmadik felek érdekeinek védelme érdekében, beleértve a jogi igények kezdeményezését, érvényesítését vagy védelmét

Az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozhatjuk érdekeink, jogaink és vagyonunk, illetve harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, bármely törvénynek, rendeletnek vagy megállapodásnak megfelelően, beleértve bármely feltételeinket és szabályzatunkat.

A kezelés a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik fél számára

A Társaság megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik felekkel is, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, például tárhely- és tárhelyszolgáltatókkal, IP-címekkel, felhasználói élményelemzéssel, kutatási, elemzési, műszaki és diagnosztikai szolgáltatásokkal.

Ezenkívül kifejezetten kérheti, hogy bizonyos személyes adatokat küldjünk el Önről harmadik fél Bitcoin kereskedési platformjainak. Ilyen esetekben megosztjuk az Ön által e célból rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat ezekkel a harmadik felekkel, és az Ön személyes adatainak felhasználására saját adatvédelmi szabályzataik vonatkoznak.

A Vállalat az Ön személyes adatait megoszthatja kapcsolódó szervezeteivel és üzleti partnereivel is, akik olyan erőforrásokat biztosítanak számára, amelyek lehetővé teszik a Vállalat számára, hogy gazdagítsa és javítsa a felhasználóinak kínált szolgáltatások és termékek színvonalát.

A Társaság megoszthatja az Ön személyes adatait kormányzati, helyi, hatósági és szabályozó hatóságokkal, valamint ha az ilyen nyilvánosságra hozatal a mi érdekeink, jogaink és vagyonunk, valamint harmadik felek érdekeinek védelme érdekében szükséges, beleértve a jogi igények kezdeményezését, érvényesítését vagy védelmét. .

Ezen túlmenően az Ön Személyes Adatait kiadhatjuk a Társaság és/vagy bármely olyan cégcsoport potenciális vevőinek vagy befektetőinek, amelynek a cégcsoport tagja, vagy hitelezőknek, vagy hasonló tranzakciók esetén (beleértve a a Társaság vagyonának értékesítése). Vállalat és/vagy bármely olyan társaság, amelynek a cégcsoport tagja, és/vagy a Társaság és/vagy bármely társaság egyesülése, átszervezése, konszolidációja vagy csődje kapcsán. azon cégcsoportban, amelynek része a társaság.

 1. Cookie-k és harmadik féltől származó szolgáltatások

Használhatunk bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatásokat, például elemzőcégeket vagy webhelyünkön hirdetéseket megjelenítő cégeket, amelyek szintén használhatnak cookie-kat vagy más technológiákat, és ezekre a gyakorlatokra és szolgáltatókra saját szabályzatuk vonatkozik.

A cookie-k (melyek egy kis szöveges fájlok) arra az eszközre vannak telepítve, amelyen keresztül Ön felkeresi vagy eléri a Webhelyet. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információkat gyűjtsünk Önről és viselkedéséről annak érdekében, hogy javítsuk felhasználói élményét, emlékezzünk preferenciáira és beállításaira, valamint személyre szabjuk és olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk Önnek, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. A cookie-k statisztikák gyűjtésére és elemzések elvégzésére is használhatók.

Az általunk használt cookie-k egy része munkamenet-cookie-k, amelyek ideiglenesen letöltődnek az Ön készülékére, és a böngésző bezárásáig tartanak, míg mások állandó cookie-k, amelyek a böngészés leállítása után is az Ön készülékén maradnak. a webhely visszatérő látogatóként emlékezik Önre, amikor újra meglátogatja.

A sütik típusai:

Az általunk használt sütiket funkciójuk szerint osztályozzuk, az alábbiak szerint: 

cookie típusú

cél

További információk

Szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Ön navigálhasson a weboldalon és használhassa a kért funkciókat. Ezeket arra használjuk, hogy biztosítsuk az Ön által kért tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ön eszköze információkat tölthessen le vagy továbbítson, hogy navigálhasson a weboldalon, használhassa annak funkcióit és visszatérhessen a korábban meglátogatott oldalakra.

Ezek a cookie-k személyes adatokat gyűjtenek Önről, például felhasználónevet és utolsó bejelentkezési dátumot, és azonosítják, hogy Ön csatlakozik a webhelyhez.

Ezek a cookie-k törlődnek, amikor bezárja webböngészőjét (munkamenet cookie-k).

Funkcionalitási cookie-k

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a webhelyre, és lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk választásaira és preferenciáira.

Ezek a sütik túlélik az Ön webböngészőjének bezárását, és a vonatkozó lejárati idejükig fennmaradnak.

Teljesítmény-sütik

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy összesített statisztikákat készítsenek a webhely teljesítményéről, valamint teszteljék és javítsák a teljesítményt a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Ezenkívül lehetővé teszik számunkra, hogy elemző funkciókat végezzünk a weboldalon.

Ezek a cookie-k anonim adatokat gyűjtenek, amelyek nem kapcsolódnak azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

Ezek a sütik különböző időszakokra érvényesek; egyesek törlődnek a böngésző bezárása után, míg mások határozatlan ideig érvényesek.

Cookie-k blokkolása és törlése

Módosíthatja böngészője beállításait, hogy blokkolja vagy törölje néhány vagy az összes cookie-t. Kérjük, tekintse meg az alábbi hivatkozásokat, hogy megtudja, hogyan teheti ezt meg néhány legnépszerűbb webböngészővel:

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy a Webhely egyes vagy összes funkciója és funkciója nem fog megfelelően működni.

ONLINE KÖVETÉSI ÉRTESÍTÉS

JELENLEG EZ A SZOLGÁLTATÁS NEM TÁMOGATJA A NE NYOMOTT JELZÉSEKET.

 1. Személyes adatainak megőrzése

A Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat a személyes adatok kezelésének a jelen szabályzatban megjelölt céljainak teljesítéséhez szükséges ideig, vagy a törvény, rendelet, szabályzat és a ránk vonatkozó megrendelések által előírt hosszabb ideig megőrzi.

Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait ne őrizzük meg a szükségesnél hosszabb ideig, rendszeresen felülvizsgáljuk az általunk megőrzött Személyes adatokat, hogy megvizsgáljuk, törölhetők-e személyes adatok.

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe

Az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik országba (azaz az Ön lakóhelyétől eltérő joghatóságokba) vagy nemzetközi szervezeteknek továbbíthatók. Ilyen körülmények között a Társaság megteszi azokat a megfelelő biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják az Ön személyes adatai védelmét, valamint azt, hogy az érdekelt felek gyakorolhassák jogaikat és hatékony jogorvoslati lehetőségük legyen.

Ha Ön az EGT (Európai Gazdasági Térség) lakója, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a biztosítékok és védelem akkor állnak rendelkezésre, ha az alábbi feltételek bármelyike ​​teljesül:

 • A továbbítás olyan harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történik, amelyről az EU Bizottság úgy döntött, hogy megfelelő szintű védelmet biztosít a számára továbbított Személyes adatok számára az Európai Parlament (EU) 45/3 rendelet 2016. cikk (679) bekezdésével összhangban. és a Tanács 27. április 2016-i határozata („GDPR”), beleértve az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszere szerinti bármely átruházást;
 • Az átruházás az RGPD 46. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a hatóságok vagy szervek közötti, jogilag kötelező erejű és végrehajtható okmánynak megfelelően történik; vagy
 • Az átvitel összhangban van az EU Bizottság által az RGPD 46. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban elfogadott szabványos adatvédelmi záradékokkal. Az EU Bizottság által elfogadott záradékok a címen tekinthetők meg https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
 • Kérheti, hogy a Társaság részletezze a Társaság által az Önre vonatkozó, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbított Személyes Adatok védelme érdekében alkalmazott biztosítékokat az alábbi címre küldött e-mailben: [e-mail védett]
 1. Személyes adatainak védelme

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok megfelelő szintű biztonságának garantálása érdekében, figyelembe véve a kezeléssel járó kockázatokat, különös tekintettel a véletlen vagy jogellenes megsemmisülésre, elvesztésre, megváltoztatásra, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalra vagy a továbbított személyes adatokhoz való hozzáférésre, tárolni vagy más módon feldolgozni.

Jogi vagy egyéb, rajtunk kívül álló kötelezettségek miatt előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait harmadik feleknek, például hatóságoknak kell továbbítanunk. Ilyen körülmények között korlátozottan tudjuk ellenőrizni, hogy az ilyen harmadik felek milyen szintű védelmet nyújtanak az Ön személyes adatainak.

A személyes adatok interneten keresztüli továbbítása nem lehet teljesen biztonságos. Ezért a vállalat nem tudja garantálni az Ön személyes adatainak védelmét, amikor azokat az interneten keresztül továbbítja részünkre.

 1. Linkek harmadik felek webhelyeire

A Weboldal hivatkozásokat tartalmazhat harmadik felek webhelyeire és/vagy alkalmazásaira. A Társaság nem ellenőrzi az ilyen webhelyeket és alkalmazásokat, illetve az ilyen webhelyek és alkalmazások által Önről szóló személyes adatok gyűjtését és/vagy feldolgozását, és nem vállalunk felelősséget az ilyen webhelyek és alkalmazások, illetve azok adatvédelmi szabályzataiért és tevékenységeiért. . Ez a szabályzat nem vonatkozik az ilyen webhelyeken és/vagy alkalmazásokon keresztül végrehajtott műveletekre.

Valahányszor hozzáfér ilyen harmadik felek webhelyeihez és/vagy alkalmazásaihoz, javasoljuk, hogy alaposan tekintse át adatvédelmi szabályzatukat, mielőtt ilyen webhelyeket és/vagy alkalmazásokat használna, és mielőtt bármilyen személyes adatot nyilvánosságra hozna magáról.

 1. A szabályzat változásai

A jelen Szabályzat feltételeit időről időre módosíthatjuk. A jelen Szabályzat megváltoztatásakor a frissített Szabályzat Weboldalon történő közzétételével értesítjük az ilyen változásokról. Ezen túlmenően, amikor lényeges változtatásokat hajtunk végre a jelen Szabályzaton, igyekszünk értesíteni Önt az ilyen változásokról olyan kommunikációs eszközökön keresztül, amelyeket ésszerűen megfelelőnek ítélünk, hogy értesítsük Önt az ilyen változásokról, és az ilyen változásokról értesítést teszünk közzé a Weboldalon. Eltérő rendelkezés hiányában minden változás a frissített szabályzat weboldalunkon történő közzétételekor lép hatályba.

 1. Az Ön jogai az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban

Általában jogában áll kérni annak megerősítését, hogy gyűjtünk-e Önről személyes adatokat, kérheti ezen adatok felülvizsgálatát, szükség esetén a tartalom helyesbítését, valamint a számunkra már nem szükséges személyes adatok törlését. Hozzájárulását személyes adatainak bizonyos kezeléséhez is korlátozhatja.

Ha Ön az EGT lakója, kérjük, olvassa el ezt a részt:

Önt az alábbi jogok illetik meg az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban. E jogainak gyakorlásához a következő e-mail címre küldhet kérelmet jogai gyakorlására: [e-mail védett]

Hozzáférési jog

Önnek jogában áll visszaigazolást kapni a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférést kaphat a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz (1) az adatkezelés céljai; (2) a szóban forgó Személyes adatok kategóriái; (3) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben található címzettek; (4) lehetőség szerint a személyes adatok megőrzésének várható időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt szempontok; (5) a Társaságtól a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen; (6) a felügyeleti hatósághoz történő kereset benyújtásának joga; (7) ha a Személyes adatot nem Öntől gyűjtötték, az eredetükre vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ; (8) a profilalkotás megléte; és (9) ha a Személyes Adatokat az EGT-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják, az adattovábbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokat.

A Társaság másolatot küld Önnek a kezelt Személyes adatokról, és ésszerű díjat számíthat fel az Ön által kért egyéb másolatokért. Amennyiben a kérelmet elektronikusan nyújtja be, és ha másként nem kéri, a tájékoztatás az általánosan használt elektronikus formátumban történik.

A személyes adatok másolatának beszerzéséhez való jog nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ezért, ha a kérelem sérti mások jogait és szabadságait, előfordulhat, hogy a Társaság nem teljesíti kérését, vagy ezt korlátozottan megteheti. 

Helyesbítés joga

Önnek jogában áll kérni a Társaságtól az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, jogosult az Önre vonatkozó hiányos Személyes Adatok kiegészítésére, ideértve egy kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

Törlési jog

Ön jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták; (b) visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (c) Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozik az Ön személyes adatainak a mi vagy harmadik fél által követett jogos érdekeken alapuló kezelése ellen, és nincs kényszerítő jogos indok az adatkezelésre; (d) tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen marketing célú kezelése ellen; (e) a Személyes adatot jogellenesen kezelték; vagy (f) Az Önre vonatkozó személyes adatokat törölni kell, hogy megfeleljenek a Társaságra vonatkozó európai uniós vagy tagállami jogszabályi kötelezettségnek.

Ez a jog nem vonatkozik arra a mértékre, amennyiben az adatkezelés szükséges (a) olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely az európai uniós vagy tagállami jog értelmében feldolgozást ír elő, és amely a Társaságra vonatkozik; vagy b) jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbi körülmények valamelyike ​​bekövetkezik (a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamon belül, amely lehetővé teszi a Társaság számára a pontosság ellenőrzését az Önre vonatkozó személyes adatokról; (b) az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Társaságnak már nincs szüksége az Önre vonatkozó Személyes Adatokra az adatkezelés céljából, de a Személyes adatokra Önnek szüksége van jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (d) ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekeihez szükséges, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos indokokat bizonyítunk, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival, vagy alapításához, gyakorlásához vagy jogi igények védelme; vagy (e) ha az Ön személyes adatait direkt marketing célból dolgozzák fel, ideértve a profilalkotást is, az ilyen direkt marketinghez kapcsolódó mértékben.

Ha az Ön személyes adatainak kezelését kérésére korlátozták, az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve a személyes adatok védelme érdekében kezelhetők. más természetes vagy jogi személy jogai, illetve az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt.

Az adatok hordozhatóságához való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult az ilyen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, ha (a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, amelyben Ön is részes fele, és (b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat a Társaság közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amikor ez technikailag lehetséges. Az Ön adathordozhatóságához való jogának gyakorlása az Ön és a Társaság törléshez való jogából fakadó jogainak sérelme nélkül értendő. Ezenkívül az adathordozhatósághoz való jog nem érinti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

Ellenzéki jog

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak a Társaság vagy harmadik fél által követett jogos érdekeken alapuló kezelése ellen, az Ön sajátos helyzetéhez kapcsolódó okokból, beleértve az ilyen jogos érdekeken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben leállítjuk az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos indokokat bizonyítunk, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak közvetlen marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinggel kapcsolatos.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A személyes adatai kezeléséhez nekünk adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló kezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatósághoz benyújtott keresetjog

Önnek joga van panaszt benyújtani egy tagállam által a személyes adatok Európai Unión belüli feldolgozásával kapcsolatban a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében létrehozott felügyeleti hatósághoz.

Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos, a 13. pontban megjelölt jogait korlátozhatják az Európai Unió vagy azon tagállamok jogszabályai, amelyeknek a Társaságra vonatkozik.

A kért információkat a jelen 13. pontban leírt jogaival összhangban haladéktalanul, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül átadjuk Önnek. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. A késedelem meghosszabbításáról a kérelmének kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt, a késedelem okaival együtt.

A 13. pontban meghatározott jogaival összhangban kért információkat ingyenesen adjuk át, kivéve, ha a 13. pont másként jelzi. Ha a kérések nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a) ésszerű díjat számíthat fel, figyelembe véve az információnyújtás vagy kommunikáció, illetve a kért intézkedés megtételének adminisztratív költségeit; vagy b) megtagadja a kérés teljesítését.

A társaság kérheti Öntől a személyazonossága megerősítéséhez szükséges további adatok megadását, hogy kérésének teljesítse a jelen 13. pontban meghatározott jogainak megfelelően, ha megalapozott kétségeink merülnek fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban.