Tertios of uso

1. Általános

1.1. Üdvözöljük a Bit-IQ.co-n (a „Webhely”).

1.2. A Weboldal információkat tartalmaz harmadik felek platformjairól (a „Harmadik fél platformjai”) Bitcoinokkal való működéshez (a "Szolgáltatások").

1.3. Ezek a felhasználási feltételek (a "Feltételek") szabályozza az Ön által használt ("Te a tied" o "Felhasználó") a Weboldal vagy a Szolgáltatások gyártmányait. A Szolgáltatások használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket teljes egészében. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a Vállalat között, és ha Ön nem ért egyet a jelen Feltételek bármely rendelkezésével, azonnal fel kell hagynia a Webhely használatával. A weboldal használatával Ön elfogadja a Feltételeket, amelyek időről időre módosulnak.

Ezek a Feltételek magukban foglalják adatvédelmi szabályzatunkat, és a Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy elfogadja és elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat is (adatvédelmi szabályzatunkat ide kattintva tekintheti meg).

2. Jogosultság

2.1. Ön csak akkor jogosult a Weboldal használatára, ha az alábbiak mindegyikét megteszi:

2.1.1. Legalább 18 éves vagy.

2.1.2. 2.1.2. Önnek joga, felhatalmazása és képessége van a jelen Feltételek megkötésére, valamint a jelen Feltételek valamennyi feltételének és feltételének betartására.

2.1.3. Önnek nem tilos a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata annak az országnak a törvényeivel összhangban, amelyben tartózkodik vagy tartózkodik a Weboldal használata során.

2.2. A Vállalat nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások jogszerűségére és/vagy a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások bármely személy általi használatára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget a Weboldal illegális használatáért. és/vagy a Felhasználó által nyújtott Szolgáltatások.

3. Tiltott területek

3.1. A fentiek általánossága ellenére a Vállalat saját belátása szerint korlátozhatja a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) elérhetőségét (i) bármely Felhasználóra bármely területen (a "Tiltott területek”), és (ii) bármely Felhasználó, aki nem tartja be a Vállalat AML (pénzmosás ellenes) és/vagy KYC (Know your customer) irányelveit és gyakorlatát, vagy (iii) akiről a Vállalat ésszerűen úgy gondolja, hogy jogilag kiszolgáltathatja, szabályozási, reputációs vagy gazdasági kockázatok.

3.2. Az [usa' kanada' izrael] területei kifejezetten nem tartoznak a jelen Feltételek hatálya alá, és korlátozott területeknek minősülnek.

3.3. Ha a Vállalat ésszerűen úgy véli, hogy az érintett területen bármely jogi vagy szabályozási környezet (és/vagy bármely tényleges vagy tervezett változás) jogi, szabályozási, hírnév- vagy gazdasági kockázatnak teszi ki a Társaságot az adott területen, ha a Társaság továbbra is nyújt vagy a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások (vagy azok bármely része) elérhetővé tétele az ilyen területen tartózkodó Felhasználók számára, a Társaság tájékoztathatja Önt azon döntéséről, hogy az adott területet Korlátozott Területté nyilvánítja, és az ilyen értesítést követően Ön haladéktalanul abbahagyja a Weboldal használatát. és/vagy a Szolgáltatások.

3.4. A Vállalat további követelményeket vagy feltételeket írhat elő, mielőtt saját belátása szerint fogadná a meghatározott országokban lakó vagy onnan érkező Felhasználókat. Ezenkívül tudomásul veszi, hogy ha bármely Felhasználó a Korlátozott Területekre utazik, előfordulhat, hogy a Weboldal és/vagy a Vállalati Szolgáltatások nem elérhetők és/vagy letilthatók azokon.

4. Tiltott tevékenységek

4.1. Ön beleegyezik abba, hogy a Weboldalt és a szolgáltatásokat tiszteletteljes módon használja, és elfogadja, hogy nem:

4.1.1. Hivatkozás a Webhelyre és/vagy a Webhely használata olyan információk vagy egyéb anyagok feltöltése, letöltése, terjesztése, közzététele vagy továbbítása céljából, amely sérti bármely jogot, beleértve a szellemi tulajdonjogokat, a személyiségi jogok védelmét vagy bármely egyéb jogok; b) olyan információk vagy egyéb anyagok, amelyek közzététele vagy felhasználása tilos fenyegetés, sérelem, sértés, rágalmazás, rágalmazás, rasszizmus vagy nem megfelelő tartalom létrehozása céljából; (c) olyan információk vagy egyéb anyagok, amelyek vírust vagy más szoftvert tartalmaznak, amely károsíthatja a Vállalat vagy harmadik fél számítógépes rendszereit, vagy olyan módon, amely korlátozhatja vagy megakadályozhatja, hogy mások használják a Webhelyet; (d) bármely jogszabályt sértő információ vagy egyéb anyag; vagy (e) információk vagy egyéb anyagok, amelyek bármilyen hirdetést tartalmaznak a Vállalat előzetes írásos engedélye nélkül.

4.1.2. Távolítsa el vagy módosítsa a webhelyen található forrásmegjelöléseket, jogi megjegyzéseket vagy más tulajdoni megjelöléseket vagy címkéket.

4.1.3. Használja a Szolgáltatásokat a Weboldalon kívüli bármely felületen.

4.1.4. Beavatkozni a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások más Felhasználók általi használatába.

4.1.5. Használjon robotokat vagy más automatizált módszereket a Webhely és/vagy a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához.

4.1.6. A Vállalat kifejezett engedélye nélkül töltsön fel vagy továbbítson (vagy kíséreljen meg feltölteni vagy továbbítani) minden olyan anyagot, amely passzív vagy aktív mechanizmusként működik az információk gyűjtésére vagy továbbítására, beleértve, korlátozás nélkül, webes hibák, sütik vagy más hasonló eszközök spyware.

4.1.7. Részt vesz keretezés, tükrözés” vagy a Szolgáltatások megjelenésének vagy funkciójának bármilyen más szimulációja.

4.1.8. Nem sért meg minden vonatkozó törvényt vagy szabályozást, bátorít vagy népszerűsít bármilyen illegális tevékenységet, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogok megsértését, a védjegyek megsértését, a rágalmazást, a magánélet megsértését, a személyazonosság-lopást, a kalózkodást, a hamisított szoftverek feltörését vagy terjesztését.

4.1.9. Végezzen el bármilyen változtatást és/vagy bármilyen módon beavatkozzon a Weboldal forráskódjába, és töltsön be minden olyan szoftvert és/vagy alkalmazást, amely károsíthatja vagy kárt okozhat a Vállalatban, a Webhelyen vagy bármely más harmadik félben.

4.1.10. Szétszedni, visszafejteni vagy visszafejteni a Weboldalon található vagy a Szolgáltatások biztosításához használt szoftvereket vagy egyéb technológiát.

4.2. Ön tudomásul veszi, hogy a Társaság egyéb jogainak sérelme nélkül, abban az esetben, ha a Társaság attól tart, hogy a Weboldal Ön általi használata nem felel meg a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek, a Társaság nyomon követheti a A Weboldal vagy a Szolgáltatások megakadályozzák, hogy Ön hozzáférjen a Weboldalhoz, átadja a Weboldalon megjelenő viselkedési mintákat harmadik feleknek, és minden olyan egyéb intézkedést, amelyet a Társaság megfelelőnek ítél tulajdonának és/vagy jogainak és/vagy harmadik felek jogainak védelme érdekében.

5. Szellemi tulajdonjogok

5.1. A Weboldalt és annak tartalmát, beleértve a videoanyagokat, szövegeket, fényképeket, logókat, dizájnt, zenét, hangot, ábrákat, márkákat és a Weboldalon található bármely egyéb tartalmat a Társaság vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogai védik.

5.2. A Társaság és a Felhasználó között a Társaság fenntartja a Weboldalra és a Szolgáltatásokra vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdekeltséget. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata nem ruházza át a Felhasználót a Weboldalon és/vagy a Szolgáltatásokban foglalt szellemi tulajdonjogok valamelyikével, kivéve a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások feltételek szerinti használatának jogát. e Feltételek.

5.3. A Felhasználó a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatásokat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célra használhatja.

5.4. A felhasználó nem módosíthatja, dekompilálhatja, szétszedheti, visszafejtheti, másolhatja, továbbíthatja, kölcsönözhet, allicencelhet, terjeszthet, keretezve reprodukálhat, újra közzétehet, lekaparhat, letölthet, megjeleníthet, továbbíthat, közzétehet, és nem engedélyezheti más feleknek sem. , lízingelni vagy eladni bármilyen formában vagy módon, egészben vagy részben, bármilyen más célra, mint a Weboldal vagy a Szolgáltatások Feltételeknek megfelelő használatára, vagy a Weboldal tartalmának más módon történő felhasználására, kifejezett előzetes előzetes bejelentés nélkül. a Társaság írásos engedélyével.

6. A felelősség korlátozása

6.1. A Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használata a saját felelősségére történik. A törvény által megengedett mértékig a Társaság elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal és azok használatával kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra, a címre, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára, a hasznosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, tekintély, pontosság, teljesség és időszerűség. Ennek megfelelően a Szolgáltatások, beleértve a Weboldalon elérhetővé tett vagy azon keresztül elérhető összes tartalmat és funkciót, „ahogy vannak”, „ahogy elérhetőek” és „minden hibával” állnak rendelkezésre.

6.2. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül a Társaság nem vállal felelősséget (a) a Weboldalon található bármely tartalom hibáiért, hibáiért vagy pontatlanságaiért; (b) a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokon keresztül történő továbbítás megszakítása vagy leállítása; (c) minden olyan programhibát, vírust, trójai programot vagy hasonlót, amelyet harmadik fél továbbíthat a Webhelyre vagy a Szolgáltatásokon keresztül.

6.3. Ön beleegyezik abba, hogy mentesíti a Vállalatot minden olyan veszteségért, amelyet közvetlenül vagy közvetve Önnek és/vagy bármely más harmadik félnek okozott a Webhellyel és/vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kizárólag Ön felelős minden olyan döntésért, amelyet a a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások tartalma.

6.4. A Vállalat semmilyen esetben sem felelős Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, büntető vagy következményes kárért, beleértve a haszon elvesztését vagy az adatvesztést, amely a Weboldal használatából és/vagy a Szolgáltatásokat vagy a Weboldalon vagy a Szolgáltatások részeként letöltött szolgáltatásokat vagy egyéb anyagokat, akár garancián, szerződésen, károkozáson vagy bármely más jogi elméleten alapulnak, és függetlenül attól, hogy a Vállalatot tájékoztatták-e a ezekért a károkért, és azokban az esetekben, amikor az igazságügyi hatóság a Vállalat felelősségét állapítja meg, felelőssége nem haladja meg az 1.000 USD-t. A felelősség fenti korlátozása a vonatkozó joghatóság törvénye által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó.

6.5. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget a felhasználói tartalmakért vagy harmadik fél rágalmazó, sértő vagy illegális magatartásáért, és hogy a fentiekből eredő károk vagy veszteségek kockázata teljes mértékben Önt terheli.

6.6. A Társaság nem vállal felelősséget a telefon- vagy hálózati vonalak, online számítógépes rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, hardverek, szoftverek, műszaki problémákból vagy forgalmi torlódásból eredő meghibásodásokért vagy műszaki meghibásodásokért. vagy a Szolgáltatások és az Ön böngészője és/vagy egyéb berendezései. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül a Társaság nem vállal felelősséget vagy kockázatot az Ön internethasználatáért.

7. Harmadik féltől származó szolgáltatások vagy tartalom

7.1. A Szolgáltatások használata során megtekinthet harmadik felek által biztosított tartalmakat vagy szolgáltatásokat, beleértve a harmadik fél platformjain megjelenő hirdetéseket és véleményeket.

7.2. Nem ellenőrizzük, nem támogatjuk és nem fogadjuk el az ilyen tartalmakat vagy szolgáltatásokat, és előfordulhat, hogy ezek nem mindig pontosak vagy naprakészek.

7.3. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy minden információt függetlenül ellenőrizzen, mielőtt ráhagyatkozna, és az ilyen információk alapján hozott döntések vagy intézkedések kizárólag az Ön felelőssége.

8. Linkek

8.1. A Weboldal tartalmazhat hivatkozásokat, tartalmat, hirdetéseket, promóciókat, logókat és egyéb anyagokat más webhelyekről vagy szoftverekről, amelyeket harmadik felek felügyelnek vagy kínálnak (a "Linkek"). Figyelmeztetjük, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette az ilyen webhelyek, szoftverek vagy anyagok használatával járó kockázatokat, mielőtt bármit megszerz, használ, támaszkodik vagy vásárol ezeken a webhelyeken vagy szoftvereken keresztül, vagy azok alapján. Az ilyen hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és Ön elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem von bennünket felelősségre semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a más webhelyeken vagy szoftvereken elérhető tartalom, áru vagy szolgáltatás használatából vagy az azokra való hagyatkozásból okozott.

8.2. A hivatkozások elhelyezése a Weboldalon nem jelent támogatást, felhatalmazást, szponzorálást, kapcsolódást vagy bármilyen más kapcsolatot a Társaság és ezen weboldalak, szoftverek vagy azok üzemeltetői között.

8.3. Nem vizsgáltuk át a hivatkozások egyikét vagy mindegyikét, és nem vállalunk felelősséget a hivatkozott webhelyek vagy szoftverek tartalmáért. Javasoljuk, hogy bizonyosodjon meg arról, hogy megértette az ilyen webhelyek vagy szoftverek használatával járó kockázatokat, mielőtt ezeken a webhelyeken vagy szoftvereken keresztül bármit letöltene, használna, megbízna vagy vásárolna. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a más webhelyeken vagy szoftvereken elérhető tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra hagyatkozás okozott.

9. Különféle

9.1. Saját belátásunk szerint időről időre módosíthatjuk, módosíthatjuk vagy megszakíthatjuk a Szolgáltatások bármelyikét és/vagy új Szolgáltatásokat vezethetünk be. Nem vállalunk felelősséget az Ön által az ilyen változtatások miatt elszenvedett veszteségekért, és Önnek e tekintetben semmilyen követelése nincs Velünk szemben.

9.2. Ezeket a feltételeket időről időre módosíthatjuk. Amikor ezt megtesszük, értesíteni fogjuk Önt a legfrissebb verzió és a felülvizsgálat dátumának közzétételével az oldal tetején, és minden változtatás azonnal hatályba lép az ilyen közzétételt követően. A módosítás hatálybalépését követően a Weboldal további használata a felülvizsgált Feltételek Ön általi elfogadásának minősül.

9.3. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalra vagy onnan történő információtovábbítás közte és a Társaság között a jelen Feltételekben meghatározottakon kívül semmilyen kapcsolatot nem hoz létre.

9.4. Jelen Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat a módosításaival együtt az egyetlen érvényes megállapodást képezik a Vállalat és a Felhasználó között, és semmilyen írásbeli vagy szóbeli nyilatkozat, ígéret, beleegyezés vagy kötelezettségvállalás nem szerepel, amelyet az Adatvédelmi szabályzat feltételei nem tartalmaznak. kötelező érvényű lesz a felekre nézve.

9.5. Ha nem vagy késedelmesen élünk a jelen dokumentumban foglalt jogok, jogosítványok vagy jogorvoslatok gyakorlásában, az nem jelenti az erről való lemondást, és egyetlen jog, hatáskör vagy jogorvoslat kizárólagos vagy részleges gyakorlása sem akadályoz meg bármely más gyakorlást vagy gyakorlást. bármilyen más jog, hatalom vagy erőforrás.

9.6. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes joghatóság bírósága az alkalmazandó jog szerint végrehajthatatlannak találja, akkor az adott rendelkezés el lesz választva jelen Feltételektől, és a Feltételek többi részét úgy kell értelmezni, mintha az adott rendelkezés elszakadna és végrehajtható lenne. feltételeinek megfelelően; azonban ebben az esetben a jelen Feltételek úgy értelmezendők, hogy a lehető legteljesebb mértékben és az alkalmazandó jog által megengedett mértékben érvényesítik a kizárt rendelkezés értelmét és szándékát, amint azt az ilyen bíróság határozza meg. illetékes joghatóság.

9.7. Átadhatjuk vagy átruházhatjuk a jelen Szerződésben foglalt jogainkat és kötelezettségeinket bármely harmadik félre; A fentiek ellenére a Weboldalt és/vagy bármely Szolgáltatást harmadik felek üzemeltethetik. Ön semmilyen módon nem ruházhatja át, engedményezheti vagy biztosíthatja a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit.