Dasar Privasi

Kami komited untuk melindungi data peribadi anda dan privasi anda.

Dasar privasi ini telah dibuat untuk memberitahu anda tentang cara kami mengurus, mengumpul, menyimpan dan menggunakan maklumat yang anda berikan kepada kami berkaitan dengan tapak web Bit-IQ.co kami ("laman web").

Kami akan menghormati prinsip berikut:

 • Bersikap telus tentang pengumpulan dan pemprosesan data peribadi tentang anda:

Adalah penting bagi Kami bahawa anda mempunyai pada setiap masa semua maklumat yang diperlukan supaya anda boleh membuat keputusan termaklum mengenai rawatan Data Peribadi anda. Untuk melakukan ini, kami akan menggunakan pelbagai teknik dan langkah yang bertujuan untuk memberikan anda maklumat yang berkaitan tentang pemprosesan Data Peribadi anda, dalam bentuk yang sesuai dan pada masa yang sesuai.

Selain itu, jika kami percaya adalah perlu untuk memberikan anda maklumat khusus, kami akan memberikannya kepada anda pada masa dan tempat yang sesuai.

Kami juga berbesar hati untuk menjawab sebarang soalan yang anda ada dan memberikan sebarang penjelasan yang anda perlukan, tertakluk pada had undang-undang. Untuk melakukan ini, anda boleh menghubungi Kami dengan menghantar e-mel ke alamat berikut: [e-mel dilindungi]

 • Proses Data Peribadi tentang anda hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi:

Tujuan kami boleh memproses Data Peribadi tentang anda termasuk, antara lain, menjadikan laman web kami tersedia untuk anda dan menyediakan perkhidmatan yang terkandung di dalamnya ("Perkhidmatan"), menambah baik pengalaman pengguna di laman web kami, menambah baik perkhidmatan kami (termasuk laman web ), melindungi hak dan kepentingan kami, menjalankan aktiviti komersil dan pentadbiran yang menyokong penyediaan perkhidmatan kami kepada pengguna kami, dan/atau mematuhi sebarang keperluan undang-undang dan/atau peraturan.

Selain itu, kami akan memproses data peribadi anda untuk memahami keperluan dan pilihan peribadi anda.

 • Laburkan sumber yang penting untuk menghormati hak anda berhubung dengan Data Peribadi tentang anda:
  • Kami menggunakan remedi penting untuk membolehkan anda menggunakan hak anda sebagai subjek data. Oleh itu, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa yang anda ingin menyemak data peribadi tentang anda, mengubah suai, memadam, berhenti menggunakannya untuk tujuan tertentu atau secara umum, atau memindahkannya kepada anda atau kepada pihak ketiga. Kami akan melaksanakan kehendak anda mengikut undang-undang.
 • Melindungi data peribadi tentang anda:

Walaupun kami tidak boleh menjanjikan perlindungan mutlak Data Peribadi tentang anda, kami boleh berjanji bahawa kami menggunakan dan akan terus menggunakan pelbagai cara dan langkah untuk memastikan keselamatan Data Peribadi tentang anda.

Dasar privasi lengkap kami.

 1. Skopnya?

Polisi ini menerangkan jenis Data Peribadi yang dikumpul oleh Syarikat tentang orang asli, dan cara ia mengumpulnya, menggunakannya, berkongsinya dengan pihak ketiga, melindunginya, memprosesnya, dsb.

Dalam Polisi ini, “Data Peribadi” merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. Orang asli yang boleh dikenal pasti ialah orang yang boleh dikenal pasti, secara langsung atau digabungkan dengan maklumat tambahan yang kita ada atau yang kita boleh akses.

Dalam Polisi ini, "rawatan" Data Peribadi merujuk kepada sebarang operasi atau set operasi yang dijalankan pada Data Peribadi, termasuk pengumpulan, pendaftaran, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pemulihan, perundingan, penggunaan, pendedahan melalui penghantaran , penyebaran atau sebaliknya menyediakan, penjajaran atau gabungan, sekatan, pemadaman atau pemusnahan Data Peribadi.

Perkhidmatan kami ditujukan untuk orang awam dan tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Kami tidak secara sengaja mengumpul atau meminta maklumat daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun atau secara sedar membenarkan orang tersebut mengakses Perkhidmatan kami. Jika kami mengetahui bahawa maklumat tentang kanak-kanak telah dikumpul, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan maklumat tersebut secepat mungkin.

 1. Bilakah kami mengumpul data peribadi anda?

Kami mengumpul data peribadi tentang anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami, menggunakan saluran perkhidmatan kami, menggunakan tapak web dan/atau menghubungi kami. Dalam sesetengah kes, anda akan secara aktif memberikan Data Peribadi kepada kami, dan dalam kes lain, kami akan mengumpul Data Peribadi tentang anda dengan memeriksa dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan Kami dan/atau saluran perkhidmatan Kami oleh anda.

 1. Tiada kewajipan untuk memberikan data peribadi kepada syarikat dan implikasinya

Anda tidak perlu memberikan kami sebarang data peribadi tentang diri anda. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, kegagalan untuk memberikan Data Peribadi tersebut akan menghalang kami daripada menyediakan Perkhidmatan kepada anda, menghalang penggunaan Laman Web anda, dan/atau menyebabkan Perkhidmatan Kami dan Laman Web tidak berfungsi.

 1. Apakah data peribadi anda yang kami kumpulkan?

Data Peribadi Kami mengumpul setiap kali anda menyemak imbas Laman Web: maklumat ini termasuk log aktiviti dalam talian, maklumat trafik (termasuk, tanpa had, alamat IP, masa akses, tarikh akses, tarikh) web dan halaman mudah alih yang dilawati , bahasa yang digunakan, laporan ranap perisian dan jenis penyemak imbas yang digunakan, maklumat mengenai peranti yang telah anda gunakan Sesetengah maklumat ini mungkin tidak mengenal pasti anda secara peribadi dan, oleh itu, tidak membentuk Data Peribadi.

Data peribadi yang kami terima daripada anda: sebarang data peribadi yang anda berikan kepada kami atas kehendak anda sendiri apabila menghubungi kami.

Data Peribadi yang Anda berikan kepada kami khusus untuk penghantaran kepada pihak ketiga: maklumat ini termasuk nama dan alamat e-mel anda.

 1. Tujuan pemprosesan data peribadi dan asas undang-undangnya

Syarikat memproses Data Peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan yang diterangkan dalam bahagian ini dan mengikut asas undang-undang yang sesuai.

Syarikat tidak akan memproses Data Peribadi tentang anda melainkan terdapat asas undang-undang untuk pemprosesan sedemikian. Asas undang-undang di mana Syarikat boleh memproses Data Peribadi tentang anda adalah seperti berikut:

 1. Anda telah memberikan persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan khusus. Ini merujuk kepada kes di mana anda secara khusus memberikan kami data anda melalui Laman Web, supaya kami membentangkannya kepada pihak ketiga.
 2. Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga. Contohnya, untuk menambah baik Perkhidmatan Kami, atau untuk melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.
 3. Rawatan itu perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada Syarikat.

Pada bila-bila masa, anda boleh menghubungi Kami dengan menghantar pemberitahuan ke alamat e-mel [e-mel dilindungi], untuk menerima maklumat mengenai semakan yang dijalankan oleh Kami. Ini adalah supaya anda boleh membuat kesimpulan bahawa Kami mungkin memproses Data Peribadi tentang anda kerana pemprosesan sedemikian adalah perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau pihak ketiga.

Senarai berikut menerangkan tujuan kami boleh memproses Data Peribadi tentang anda dan asas undang-undang untuk pemprosesan sedemikian:

#

Tujuan

Asas undang-undang

1

Untuk membentangkan data anda kepada pihak ketiga atas permintaan anda

Kami mungkin mengumpul Data Peribadi tentang anda untuk dikemukakan kepada pihak ketiga, jika anda secara khusus memintanya.

Anda telah memberikan persetujuan anda untuk pemprosesan Data Peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan khusus.

2

Untuk menjawab pertanyaan, permintaan dan/atau tuntutan anda

Pemprosesan Data Peribadi anda adalah perlu untuk menjawab pertanyaan yang anda buat berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan.

Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga.

3

Untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang atau perintah kehakiman atau pentadbiran

Kami memproses data peribadi anda untuk mematuhi pelbagai kewajipan undang-undang kami.

Rawatan itu perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada Syarikat.

4

Untuk menambah baik perkhidmatan kami

Kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk menambah baik perkhidmatan kami. Pemprosesan sedemikian akan termasuk, antara lain, sebarang log ranap atau laporan lain kerosakan yang diperoleh berkenaan dengan Perkhidmatan.

Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga.

5

Untuk mengelakkan penipuan, penyalahgunaan Perkhidmatan Kami

Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga.

6

Untuk melaksanakan dan mengekalkan pelbagai aktiviti yang menyokong penyediaan Perkhidmatan Kami.

Aktiviti tersebut termasuk fungsi pejabat belakang, aktiviti pembangunan perniagaan, membuat keputusan strategik, mekanisme pemantauan, dsb.

Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga.

7

Untuk melaksanakan analisis, termasuk statistik

Kami menggunakan pelbagai langkah analitikal (termasuk statistik) untuk membuat keputusan mengenai pelbagai perkara.

Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga.

8

Untuk melindungi kepentingan, hak dan aset Kami dan pihak ketiga, termasuk memulakan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang

Kami mungkin memproses data peribadi tentang anda untuk melindungi kepentingan, hak dan aset kami, atau pihak ketiga, menurut mana-mana undang-undang, peraturan atau perjanjian, termasuk mana-mana terma dan syarat serta dasar kami.

Layanan ini perlu untuk tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga.

 1. Pemindahan data peribadi kepada pihak ketiga

Syarikat juga mungkin berkongsi Data Peribadi tentang anda dengan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan kepada kami, seperti penyedia storan dan pengehosan, maklumat alamat IP, analisis pengalaman pengguna dan perkhidmatan penyelidikan, analisis, teknikal dan diagnostik.

Selain itu, anda secara khusus boleh meminta kami menghantar Data Peribadi tertentu tentang anda kepada platform dagangan Bitcoin pihak ketiga. Dalam kes sedemikian, kami akan berkongsi Data Peribadi yang anda berikan kepada kami untuk tujuan itu kepada pihak ketiga tersebut, dan penggunaan Data Peribadi anda oleh mereka akan tertakluk kepada dasar privasi mereka sendiri.

Syarikat juga mungkin berkongsi Data Peribadi tentang anda dengan entiti dan rakan kongsi perniagaannya yang berkaitan, yang menyediakannya dengan sumber yang membolehkan Syarikat memperkaya dan meningkatkan tahap perkhidmatan dan produk yang ditawarkannya kepada penggunanya.

Syarikat mungkin berkongsi Data Peribadi tentang anda dengan pihak berkuasa kerajaan, tempatan, rasmi dan kawal selia, serta jika pendedahan tersebut perlu untuk melindungi kepentingan, hak dan aset Kami dan pihak ketiga, termasuk memulakan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang .

Di samping itu, kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada bakal pembeli atau pelabur Syarikat dan/atau mana-mana syarikat dalam kumpulan syarikat yang mana Syarikat adalah sebahagian, atau kepada pemberi pinjaman, atau sekiranya berlaku sebarang transaksi yang serupa (termasuk penjualan aset Syarikat). Syarikat dan/atau mana-mana syarikat dalam kumpulan syarikat yang mana Syarikat merupakan sebahagian daripadanya), dan/atau berkaitan dengan sebarang penggabungan, penyusunan semula, penyatuan atau kebankrapan Syarikat dan/atau mana-mana syarikat. dalam kumpulan syarikat yang mana ia merupakan sebahagian daripada syarikat itu.

 1. Kuki dan perkhidmatan pihak ketiga

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga tertentu, seperti syarikat analitik atau syarikat yang menyiarkan iklan di tapak web kami, yang mungkin juga menggunakan kuki atau teknologi lain, dan amalan serta pembekal tersebut tertakluk pada dasar mereka sendiri.

Kuki (yang merupakan fail teks kecil) dipasang pada peranti yang anda gunakan untuk melawati atau mengakses Laman Web. Kuki membenarkan kami mengumpul maklumat tentang anda dan tingkah laku anda untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda, mengingati keutamaan dan tetapan anda serta memperibadikan serta menawarkan produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda. Kuki juga boleh digunakan untuk mengumpul statistik dan melakukan analisis.

Beberapa kuki yang mungkin kami gunakan ialah kuki sesi, yang dimuat turun buat sementara waktu ke peranti anda dan bertahan sehingga anda menutup penyemak imbas web anda, manakala yang lain adalah kuki berterusan, yang kekal pada peranti anda selepas anda berhenti menyemak imbas. tapak web dan boleh digunakan untuk membantu tapak web mengingati anda sebagai pelawat kembali apabila anda melawat semula.

Jenis kuki:

Kuki yang mungkin kami gunakan dikelaskan mengikut fungsinya, seperti berikut: 

jenis kuki

Tujuan

maklumat tambahan

Kuki yang sangat diperlukan

Kuki ini amat diperlukan untuk membolehkan anda menavigasi tapak web dan menggunakan ciri yang anda minta. Ia digunakan untuk memberikan anda kandungan, produk dan perkhidmatan yang anda minta.

Kuki ini penting untuk membantu peranti anda memuat turun atau menghantar maklumat supaya anda boleh menavigasi tapak web, menggunakan cirinya dan kembali ke halaman yang anda telah lawati sebelum ini.

Kuki ini mengumpul data peribadi tentang anda, seperti nama pengguna dan tarikh log masuk terakhir, dan mengenal pasti anda sebagai disambungkan ke tapak web.

Kuki ini dipadamkan apabila anda menutup pelayar web anda (kuki sesi).

Kuki Kefungsian

Kuki ini digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke tapak web dan membolehkan kami mengingati pilihan dan keutamaan anda.

Kuki ini bertahan selepas penutupan pelayar web anda dan bertahan sehingga masa tamat tempoh berkenaan.

Kuki prestasi

Kuki ini digunakan untuk menyediakan statistik agregat mengenai prestasi tapak web dan untuk menguji serta meningkatkan prestasi tersebut, untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Di samping itu, mereka membenarkan kami melaksanakan fungsi analisis di laman web.

Kuki ini mengumpul data tanpa nama yang tidak berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

Kuki ini sah untuk tempoh yang berbeza; sesetengahnya dipadamkan sebaik sahaja anda menutup penyemak imbas anda, manakala yang lain sah untuk tempoh yang tidak ditentukan.

Menyekat dan memadam kuki

Anda boleh menukar tetapan penyemak imbas anda untuk menyekat dan memadam beberapa atau semua kuki. Sila lihat pautan berikut untuk mendapatkan arahan tentang cara melakukan ini untuk beberapa pelayar web yang paling popular:

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda berbuat demikian, beberapa atau semua ciri dan kefungsian Laman Web mungkin tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan.

NOTIS PENGESAN DALAM TALIAN

PADA MASA INI, PERKHIDMATAN INI TIDAK MENYOKONG JANGAN MENGESAN Isyarat.

 1. Pemeliharaan data peribadi anda

Syarikat akan menyimpan data peribadi tentang anda untuk masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pemprosesan data peribadi seperti yang dinyatakan dalam polisi ini, atau untuk tempoh yang lebih lama seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, dasar dan perintah yang dikenakan kepada kami.

Untuk memastikan Data Peribadi tentang anda tidak disimpan lebih lama daripada yang diperlukan, kami menyemak secara berkala Data Peribadi yang kami simpan untuk memeriksa sama ada mana-mana Data Peribadi boleh dipadamkan.

 1. Pemindahan data peribadi ke negara ketiga atau organisasi antarabangsa

Data Peribadi tentang anda mungkin dipindahkan ke negara ketiga (iaitu ke bidang kuasa selain tempat tinggal anda) atau ke organisasi antarabangsa. Dalam keadaan sedemikian, syarikat akan menerima pakai langkah keselamatan yang sesuai untuk menjamin perlindungan data peribadi anda dan untuk menjamin bahawa pihak yang berkepentingan boleh menggunakan hak mereka dan mempunyai remedi undang-undang yang berkesan.

Jika anda adalah penduduk EEA (Kawasan Ekonomi Eropah), sila ambil perhatian bahawa perlindungan dan perlindungan ini akan tersedia jika mana-mana syarat berikut dipenuhi:

 • Pemindahan adalah kepada negara ketiga atau organisasi antarabangsa yang telah diputuskan oleh Suruhanjaya EU menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi untuk Data Peribadi yang dipindahkan kepadanya menurut Perkara 45(3) Peraturan (EU) 2016/679 Parlimen Eropah dan Majlis, pada 27 April 2016 (“GDPR”), termasuk sebarang pemindahan menurut Rangka Kerja Perisai Privasi EU-AS;
 • Pemindahan adalah mengikut instrumen yang mengikat dan boleh dikuatkuasakan secara sah antara pihak berkuasa atau badan awam mengikut artikel 46, perenggan 2, huruf a), RGPD; atau
 • Pemindahan adalah mengikut klausa perlindungan data standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya EU mengikut artikel 46, perenggan 2, huruf c), RGPD. Klausa yang diterima pakai oleh Suruhanjaya EU boleh dirujuk di https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
 • Anda boleh meminta Syarikat memberikan anda butiran perlindungan yang digunakan oleh Syarikat untuk melindungi Data Peribadi tentang anda yang dipindahkan ke negara ketiga atau organisasi antarabangsa dengan menghantar e-mel ke alamat berikut: [e-mel dilindungi]
 1. Perlindungan data peribadi anda

Kami menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk menjamin tahap keselamatan Data Peribadi yang mencukupi, dengan mengambil kira risiko yang dikemukakan oleh rawatan, khususnya pemusnahan, kehilangan, pengubahan, pendedahan tanpa kebenaran atau akses kepada Data Peribadi yang dihantar secara tidak sengaja atau menyalahi undang-undang, disimpan atau diproses.

Disebabkan oleh undang-undang atau kewajipan lain di luar kawalan kami, kami mungkin perlu memindahkan data peribadi tentang anda kepada pihak ketiga, seperti pihak berkuasa awam. Dalam keadaan sedemikian, kami mempunyai kawalan terhad ke atas tahap perlindungan yang diberikan kepada Data Peribadi tentang anda oleh pihak ketiga tersebut.

Sebarang pemindahan Data Peribadi melalui Internet tidak boleh selamat sepenuhnya. Oleh itu, syarikat tidak dapat menjamin perlindungan data peribadi anda apabila ia dipindahkan kepada kami melalui Internet.

 1. Pautan ke tapak web pihak ketiga

Laman Web mungkin menyediakan pautan ke laman web dan/atau aplikasi pihak ketiga. Syarikat tidak mengawal tapak web dan aplikasi tersebut, atau pengumpulan dan/atau pemprosesan Data Peribadi tentang anda oleh laman web dan aplikasi tersebut, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas tapak web dan aplikasi tersebut, atau dasar dan aktiviti privasi mereka. privasi dan perlindungan data . Polisi ini tidak terpakai kepada sebarang tindakan yang diambil melalui tapak web dan/atau aplikasi tersebut.

Setiap kali anda mengakses tapak web dan/atau aplikasi pihak ketiga tersebut, kami mengesyorkan agar anda menyemak dengan teliti dasar privasi mereka sebelum menggunakan tapak web dan/atau aplikasi tersebut dan sebelum mendedahkan sebarang Data Peribadi tentang diri anda.

 1. Perubahan kepada dasar ini

Kami boleh mengubah suai, dari semasa ke semasa, terma Polisi ini. Setiap kali kami menukar Polisi ini, kami akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut dengan menyiarkan Polisi yang dikemas kini di Laman Web. Di samping itu, apabila kami membuat perubahan penting kepada Polisi ini, kami akan berusaha untuk memberitahu anda tentang perubahan tersebut melalui cara komunikasi yang kami anggap wajar untuk memberitahu anda tentang perubahan tersebut dan dengan menyiarkan notis perubahan tersebut di Laman Web. Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua perubahan akan berkuat kuasa apabila menyiarkan Polisi yang dikemas kini di Laman Web kami.

 1. Hak anda mengenai data peribadi tentang anda

Secara umum, anda mempunyai hak untuk meminta kami mengesahkan sama ada kami mengumpul Data Peribadi tentang anda, untuk meminta data tersebut disemak, untuk membetulkan kandungan jika perlu, dan untuk memadamkan Data Peribadi yang kami tidak perlukan lagi. Anda juga boleh menyekat persetujuan anda untuk pemprosesan tertentu Data Peribadi anda.

Jika anda seorang penduduk EEA, sila baca bahagian ini:

Anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan Data Peribadi mengenai anda. Untuk menggunakan hak ini, anda boleh menghantar permintaan untuk menggunakan hak anda ke alamat e-mel berikut: [e-mel dilindungi]

Hak akses

Anda mempunyai hak untuk menerima pengesahan daripada Syarikat sama ada Data Peribadi tentang anda sedang diproses atau tidak dan, jika ya, akses kepada Data Peribadi dan maklumat berikut (1) tujuan pemprosesan; (2) kategori Data Peribadi yang dipersoalkan; (3) penerima atau kategori penerima yang Data Peribadi telah atau akan didedahkan, khususnya penerima di negara ketiga di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) atau organisasi antarabangsa; (4) jika boleh, jangkaan tempoh penyimpanan Data Peribadi atau, jika tidak mungkin, kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh tersebut; (5) kewujudan hak untuk meminta Syarikat membetulkan atau memadam Data Peribadi atau sekatan pemprosesan Data Peribadi tentang anda atau membantah pemprosesan sedemikian; (6) hak untuk memfailkan tuntutan dengan pihak berkuasa penyeliaan; (7) jika Data Peribadi tidak dikumpul daripada anda, sebarang maklumat yang tersedia tentang asalnya; (8) kewujudan profil; dan (9) jika Data Peribadi dipindahkan ke negara ketiga di luar EEA atau kepada organisasi antarabangsa, perlindungan yang sesuai berkaitan dengan pemindahan itu.

Syarikat akan memberikan anda salinan Data Peribadi yang sedang diproses dan mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan untuk sebarang salinan lain yang anda minta. Jika anda membuat permintaan secara elektronik, dan melainkan anda meminta sebaliknya, maklumat tersebut akan diberikan dalam format elektronik yang biasa digunakan.

Hak untuk mendapatkan salinan Data Peribadi tidak akan menjejaskan hak dan kebebasan orang lain. Oleh itu, jika permintaan itu memudaratkan hak dan kebebasan orang lain, Syarikat mungkin tidak memenuhi permintaan anda atau boleh berbuat demikian dalam cara yang terhad. 

Hak pembetulan

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada Syarikat pembetulan Data Peribadi yang tidak tepat tentang anda. Dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, anda mempunyai hak untuk melengkapkan Data Peribadi anda yang tidak lengkap, termasuk dengan memberikan penyata tambahan.

Hak pemadaman

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada Syarikat pemadaman Data Peribadi berkenaan anda jika salah satu daripada sebab berikut terpakai: (a) Data Peribadi tidak lagi diperlukan berhubung dengan tujuan ia dikumpul atau mod diproses sebaliknya; (b) anda menarik balik persetujuan anda yang berasaskan pemprosesan dan tiada alasan undang-undang lain untuk pemprosesan; (c) anda membantah pada bila-bila masa, atas sebab yang berkaitan dengan situasi khusus anda, terhadap pemprosesan Data Peribadi tentang anda yang berdasarkan kepentingan sah yang dilakukan oleh Kami atau pihak ketiga, dan tidak ada alasan sah yang menarik untuk pemprosesan; (d) anda membantah pemprosesan Data Peribadi tentang anda untuk tujuan pemasaran langsung; (e) Data Peribadi telah diproses secara tidak sah; atau (f) Data Peribadi tentang anda perlu dipadamkan untuk mematuhi kewajipan undang-undang Kesatuan Eropah atau perundangan Negara Anggota yang mana Syarikat tertakluk.

Hak ini tidak terpakai setakat mana pemprosesan itu perlu (a) untuk pematuhan kewajipan undang-undang yang memerlukan pemprosesan di bawah undang-undang Kesatuan Eropah atau Negara Anggota yang mana Syarikat tertakluk; atau (b) bagi penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Hak untuk sekatan pemprosesan

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada Syarikat sekatan pemprosesan Data Peribadi anda jika salah satu daripada keadaan berikut berlaku (a) ketepatan Data Peribadi dipertikaikan oleh anda, dalam tempoh yang membolehkan Syarikat mengesahkan ketepatan Data Peribadi tentang anda; (b) pemprosesan adalah menyalahi undang-undang dan anda membantah pemadaman Data Peribadi tentang anda dan sebaliknya meminta sekatan penggunaannya; (c) Syarikat tidak lagi memerlukan Data Peribadi tentang anda untuk tujuan pemprosesan, tetapi Data Peribadi diperlukan oleh anda untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang; (d) jika pemprosesan Data Peribadi tentang anda adalah perlu untuk kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau pihak ketiga, melainkan kami menunjukkan alasan sah yang menarik untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda atau kepada penubuhan, melaksanakan atau pembelaan tuntutan undang-undang; atau (e) jika Data Peribadi tentang anda diproses untuk tujuan pemasaran langsung, termasuk pemprofilan, setakat yang berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut.

Jika pemprosesan data peribadi anda telah dihadkan berikutan permintaan anda, data peribadi tersebut, kecuali storan, hanya akan diproses dengan persetujuan anda atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan data peribadi. hak orang asli atau undang-undang lain atau atas sebab kepentingan awam penting Kesatuan Eropah atau Negara Anggota.

Hak untuk mudah alih data

Anda mempunyai hak untuk menerima Data Peribadi tentang anda, yang telah anda berikan kepada Syarikat, dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin, serta hak untuk menghantar Data Peribadi tersebut kepada pengawal lain, jika (a) pemprosesan adalah berdasarkan persetujuan anda atau kontrak yang mana anda adalah pihak, dan (b) pemprosesan dijalankan dengan cara automatik.

Dalam melaksanakan hak anda untuk mudah alih data, anda mempunyai hak untuk mendapatkan Data Peribadi yang berkaitan dengan anda dihantar terus oleh Syarikat kepada pengawal data lain, apabila mungkin secara teknikal. Perlaksanaan hak anda untuk mudah alih data difahami tanpa menjejaskan hak anda dan hak Syarikat berdasarkan hak anda untuk pemadaman. Di samping itu, hak untuk mudah alih data tidak akan menjejaskan hak dan kebebasan orang lain.

Hak pembangkang

Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa, atas sebab yang berkaitan dengan situasi tertentu anda, terhadap pemprosesan data peribadi anda berdasarkan kepentingan sah yang dijalankan oleh Syarikat atau oleh pihak ketiga, termasuk pemprofilan berdasarkan kepentingan sah tersebut. Dalam keadaan sedemikian, kami akan menghentikan pemprosesan Data Peribadi tentang anda, melainkan kami menunjukkan alasan sah yang menarik untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda pada bila-bila masa untuk tujuan pemasaran langsung, termasuk pemprofilan, setakat mana ia berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut.

Hak untuk menarik balik persetujuan

Anda boleh menarik balik kebenaran yang anda berikan kepada kami untuk pemprosesan data peribadi anda pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahihan rawatan berdasarkan persetujuan anda sebelum pengeluarannya.

Hak untuk memfailkan tuntutan dengan pihak berkuasa penyeliaan

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang ditubuhkan oleh Negara Anggota untuk melindungi hak asasi dan kebebasan orang sebenar berhubung dengan pemprosesan Data Peribadi di Kesatuan Eropah.

Hak anda berkenaan dengan Data Peribadi mengenai anda, seperti yang dinyatakan dalam seksyen 13 ini, mungkin dihadkan oleh perundangan Kesatuan Eropah atau Negara Anggota yang tertakluk kepada Syarikat.

Kami akan memberikan anda maklumat yang diminta mengikut hak anda yang diterangkan dalam seksyen 13 ini tanpa kelewatan yang tidak wajar dan, dalam apa jua keadaan, dalam masa satu bulan dari penerimaan permintaan. Tempoh ini boleh dilanjutkan dua bulan lagi apabila perlu, dengan mengambil kira kerumitan dan bilangan permintaan. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang lanjutan sedemikian dalam masa satu bulan selepas menerima permintaan anda, bersama-sama dengan sebab kelewatan.

Maklumat yang diminta mengikut hak anda yang dinyatakan dalam seksyen 13 ini akan diberikan secara percuma, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam seksyen 13 ini. Jika permintaan itu nyata tidak berasas atau berlebihan, khususnya disebabkan sifatnya yang berulang, kami boleh ( a) mengenakan bayaran yang berpatutan, dengan mengambil kira kos pentadbiran untuk menyediakan maklumat atau komunikasi atau mengambil tindakan yang diminta; atau (b) enggan memenuhi permintaan itu.

Syarikat mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda untuk memenuhi permintaan anda mengikut hak anda yang diterangkan dalam seksyen 13 ini, jika kami mempunyai keraguan munasabah tentang identiti orang sebenar yang membuat permintaan itu.