Pogoji uporabe

1. Splošno

1.1. Dobrodošli na Bit-IQ.co (»spletna stran«).

1.2. Spletno mesto vključuje informacije o platformah tretjih oseb ( "Platforme tretjih oseb") za delovanje z Bitcoini ( "Storitve").

1.3. Ti pogoji uporabe ( "Pogoji") upravljati uporabo, ki jo ("Ti si svoj" o "Uporabnik") izdeluje spletno mesto ali storitve. Pred uporabo storitev natančno preberite te pogoje v celoti. Upoštevajte, da ti pogoji predstavljajo pravno zavezujoč sporazum med vami in družbo, in če se ne strinjate s katero koli določbo teh pogojev, morate nemudoma prenehati uporabljati spletno stran. Z uporabo spletnega mesta se strinjate s pogoji, ki se občasno spreminjajo.

Ti pogoji vključujejo našo politiko zasebnosti in s sprejetjem teh pogojev potrjujete, da tudi sprejemate in se strinjate z našo politiko zasebnosti (našo politiko zasebnosti si lahko ogledate s klikom tukaj).

2. Upravičenost

2.1. Pravico do uporabe spletnega mesta imate le, če upoštevate vse naslednje:

2.1.1. Imate najmanj 18 let.

2.1.2. 2.1.2. Imate pravico, pooblastilo in sposobnost, da sklenete te pogoje in upoštevate vse določila in pogoje teh pogojev.

2.1.3. Uporaba spletnega mesta in / ali storitev vam ni prepovedana v skladu z zakonodajo države, v kateri prebivate ali se nahajate med uporabo spletnega mesta.

2.2. Družba ne jamči, izrecno ali implicitno, v zvezi z zakonitostjo spletnega mesta in / ali storitev in / ali uporabo katere koli spletne strani in / ali storitev ter ne bo odgovorna za nezakonito uporabo spletnega mesta in / ali storitve uporabnika.

3. Omejena ozemlja

3.1. Ne glede na splošnost zgoraj navedenega lahko Družba po lastni presoji omeji dostopnost spletnega mesta in/ali storitev (ali katerega koli dela) na (i) katerega koli uporabnika na katerem koli ozemlju ("Omejena ozemlja"), in (ii) kateri koli uporabnik, ki ne spoštuje politik in praks podjetja AML (preprečevanje pranja denarja) in/ali KYC (poznaj svojo stranko), ali (iii) za katerega družba utemeljeno verjame, da bi ga lahko izpostavila pravnim vplivom, regulativna, ugledna ali gospodarska tveganja.

3.2. Ozemlja [usa 'kanada' izrael] so izrecno izključena iz teh pogojev in predstavljajo območja z omejitvami.

3.3. Če družba utemeljeno verjame, da bo katero koli pravno ali regulativno okolje (in / ali kakršne koli dejanske ali predlagane spremembe v njem) na ustreznem ozemlju izpostavilo družbo pravnim, regulativnim, uglednim ali gospodarskim tveganjem na tem ozemlju, če družba še naprej zagotavlja ali z dajanjem spletnega mesta in / ali storitev (ali katerega koli njihovega dela) uporabnikom na omenjenem ozemlju, vas lahko podjetje obvesti o svoji odločitvi, da omenjeno ozemlje določi kot območje z omejitvami, po tem obvestilu pa morate nemudoma prenehati uporabljati spletno mesto in / ali storitve.

3.4. Družba lahko uvede dodatne zahteve ali pogoje, preden po lastni presoji sprejme uporabnike, ki prebivajo v ali iz določenih držav. Poleg tega je priznano, da če kateri koli uporabnik potuje na območja z omejitvami, spletno mesto in / ali storitve podjetja morda ne bodo na voljo in / ali jim bodo blokirane.

4. Prepovedane dejavnosti

4.1. Strinjate se, da boste spletno mesto in storitve uporabljali na spoštljiv način, in se strinjate, da ne boste:

4.1.1. Povezava do spletnega mesta in / ali uporaba spletnega mesta za nalaganje, prenos, distribucijo, objavo ali prenos (a) informacij ali drugega gradiva na način, ki krši katero od pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine, varstvom pravic zasebnosti ali katero koli drugo prav; (b) informacije ali drugo gradivo, katerega objava ali uporaba je prepovedana, ker predstavlja grožnjo, škodo, žalitev, obrekovanje, obrekovanje, rasizem ali neprimerno vsebino; (c) informacije ali drugo gradivo, ki vključuje virus ali drugo programsko opremo, ki lahko poškoduje računalniške sisteme podjetja ali tretjih oseb ali na način, ki drugim omejuje ali preprečuje uporabo spletnega mesta; (d) informacije ali drugo gradivo, ki krši katero koli zakonodajo; ali (e) informacije ali drugo gradivo, ki vključuje kakršen koli oglas brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe.

4.1.2. Izbrišite ali spremenite kakršno koli pripisovanje, pravno obvestilo ali druga poimenovanja ali lastniške oznake na spletnem mestu.

4.1.3. Uporabljajte storitve s katerim koli vmesnikom, ki ni spletno mesto.

4.1.4. Motijo ​​druge uporabnike pri uporabi spletnega mesta in / ali storitev.

4.1.5. Za dostop ali uporabo spletnega mesta in / ali storitev uporabite bote ali druge avtomatizirane metode.

4.1.6. Brez izrecnega dovoljenja podjetja naložite ali oddajte (ali poskusite naložiti ali prenesti) kakršno koli gradivo, ki deluje kot pasiven ali aktiven mehanizem za zbiranje ali prenos informacij, vključno z, brez omejitve, spletne napake, piškotki ali druge podobne naprave Vohunska programska oprema.

4.1.7. Sodelujejo v uokvirjanje, zrcaljenje”Ali katero koli drugo obliko simulacije videza ali delovanja storitev.

4.1.8. Kršite vse veljavne zakone ali predpise, spodbujajte ali spodbujajte kakršno koli nezakonito dejavnost, vključno, vendar ne omejeno na, kršitev avtorskih pravic, kršitev blagovnih znamk, obrekovanje, poseg v zasebnost, krajo identitete, piratstvo, razpokanje ali distribucijo ponarejene programske opreme.

4.1.9. Naredite kakršne koli spremembe in / ali kakor koli posegajte v izvorno kodo spletnega mesta in naložite vso programsko opremo in / ali aplikacijo, ki bi lahko škodovala ali povzročila škodo podjetju, spletnemu mestu ali kateri koli tretji osebi.

4.1.10. Razstavite, dekompilirajte ali obrnite inženiring katere koli programske ali druge tehnologije, ki je vključena na spletno mesto ali se uporablja za zagotavljanje storitev.

4.2. Zavedate se, da lahko brez poseganja v druge pravice družbe v primeru, da je družba zaskrbljena, da vaša uporaba spletnega mesta ni v skladu z določbami teh pogojev ali veljavne zakonodaje, družba lahko sledi vaši uporabi Spletno mesto ali storitve, vam preprečujejo dostop do spletnega mesta, prenašajo vaše vzorce vedenja na spletnem mestu na tretje osebe in vsa druga dejanja, za katera se družbi zdi primerna za zaščito vašega premoženja in / ali pravic in / ali pravic tretjih oseb.

5. Pravice intelektualne lastnine

5.1. Spletno mesto in njegova vsebina, vključno z video materiali, besedili, fotografijami, logotipi, oblikami, glasbo, zvokom, slikami, blagovnimi znamkami in drugo vsebino na spletnem mestu, so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe ali tretjih oseb.

5.2. Med podjetjem in uporabnikom si podjetje pridržuje vse pravice, naslove in interese na spletnem mestu in v storitvah. Uporaba spletnega mesta in / ali storitev uporabniku ne podeljuje nobenih pravic intelektualne lastnine, vključenih v spletno mesto in / ali storitve, razen pravice do uporabe spletnega mesta in / ali storitev v skladu s pogoji te pogoje.

5.3. Uporabnik sme uporabljati spletno mesto in / ali storitve samo za osebno in nekomercialno uporabo.

5.4. Uporabnik ne sme in ne dovoli nobeni drugi strani, da spreminja, dekompilira, razstavlja, vzvratno inženiring, kopira, prenaša, ustvarja izpeljana dela, daje v najem, podlicencira, distribuira, reproducira uokvirjeno, ponovno objavlja, strga, prenaša, prikazuje, prenaša, objavlja , dajati v zakup ali prodajati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, uporabljati za kakršen koli namen, razen za uporabo spletnega mesta ali storitev v skladu s pogoji ali kako drugače izkoriščati katero koli vsebino spletnega mesta brez izrecnega predhodnega pisno dovoljenje družbe.

6. Omejitev odgovornosti

6.1. Vaša uporaba spletnega mesta in / ali storitev bo na lastno odgovornost. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, družba zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, v zvezi s spletnim mestom in storitvami ter njihovo uporabo, vključno z implicitnimi garancijami o prodaji, lastništvu, primernosti za določen namen ali nekršitvi, uporabnosti. , avtoriteta, točnost, popolnost in pravočasnost. Posledično so storitve, vključno z vsemi vsebinami in funkcijami, ki so na voljo na spletnem mestu ali do njih dostopate, na voljo "kakršne so", "kot so na voljo" in "z vsemi napakami".

6.2. Ne glede na splošnost zgoraj navedenega družba ne prevzema odgovornosti za (a) napake, napake ali netočnosti katere koli vsebine, vključene v spletno mesto; (b) kakršno koli prekinitev ali prenehanje prenosa na spletno mesto ali z njega ali prek storitev; (c) vse napake, viruse, trojance ali podobno, ki jih lahko katera koli tretja oseba prenese na spletno mesto ali storitve ali prek njih.

6.3. Strinjate se, da bo podjetje neškodljivo zaradi kakršne koli izgube, ki je neposredno ali posredno povzročena vam in / ali kateri koli tretji osebi v zvezi s spletnim mestom in / ali storitvami, in sami boste odgovorni za vsako odločitev, ki jo sprejmete na podlagi vsebino spletnega mesta in / ali storitev.

6.4. Podjetje v nobenem primeru ne bo odgovorno vam ali kateri koli tretji osebi za posebno, neposredno, posredno, naključno, posebno, kaznovalno ali posledično škodo, vključno z izgubo dobička ali izgubo podatkov, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta in / ali storitve ali drugo gradivo, do katerega je mogoče dostopati ali ga prenesti s spletnega mesta ali kot del storitev, bodisi na podlagi garancije, pogodbe, delikta ali katere koli druge pravne teorije, in ali je bilo podjetje opozorjeno na možnost te škode ali ne in v primerih, ko sodni organ ugotovi, da je družba odgovorna, njena odgovornost ne presega 1.000 USD. Zgoraj omejena omejitev odgovornosti bo veljala v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon v veljavni jurisdikciji.

6.5. Posebej se zavedate, da podjetje ne bo odgovorno za uporabniško vsebino ali obrekovalno, žaljivo ali nezakonito ravnanje katere koli tretje osebe in da tveganje za škodo ali škodo iz zgoraj navedenega v celoti nosite vi.

6.6. Družba ne odgovarja za kakršne koli težave ali tehnične okvare telefonskih ali omrežnih linij, spletnih računalniških sistemov, strežnikov ali ponudnikov, strojne, programske opreme, okvare zaradi tehničnih težav ali zastojev v internetnem prometu (ali nedostopnosti interneta) ali nezdružljivosti med Spletno mesto ali storitve ter vaš brskalnik in / ali druga oprema. Ne glede na splošnost zgoraj navedenega družba ne prevzema nobene odgovornosti ali tveganja za vašo uporabo interneta.

7. Vsebina ali storitve tretjih oseb

7.1. Med uporabo storitev si lahko ogledate vsebino ali storitve tretjih oseb, vključno z oglasi in ocenami na platformah tretjih oseb.

7.2. Takšnih vsebin ali storitev ne nadziramo, ne podpiramo ali sprejemamo in morda niso vedno točne ali posodobljene.

7.3. V skladu s tem priporočamo, da neodvisno preverite vse podatke, preden se nanje opišete, in vsaka odločitev ali dejanje, sprejeto na podlagi teh podatkov, je vaša izključna odgovornost.

8. Povezave

8.1. Spletno mesto lahko vsebuje povezave, vsebino, oglase, promocije, logotipe in drugo gradivo z drugih spletnih mest ali programske opreme, ki jih nadzirajo ali ponujajo tretje osebe ("povezave"). Svetujemo vam, da se prepričate, da razumete tveganja, povezana z uporabo takšnih spletnih mest, programske opreme ali materialov, preden pridobite, uporabite, se zanesete ali kupite karkoli prek teh spletnih mest ali programske opreme ali na podlagi takšnih materialov. Take povezave so na voljo samo za vaše udobje in se strinjate, da v nobenem primeru ne prevzamete odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali zanašanja na katero koli vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na drugih spletnih mestih ali v programski opremi.

8.2. Vključitev povezav na spletno mesto ne pomeni potrditve, pooblastila, sponzorstva, pripadnosti ali kakršne koli druge povezave med družbo in temi spletnimi mesti, programsko opremo ali njihovimi operaterji.

8.3. Nismo pregledali nobene ali vseh teh povezav in ne odgovarjamo za vsebino navedenih spletnih mest ali programske opreme. Svetujemo vam, da se prepričate, da razumete tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest ali programske opreme, preden obnovite, uporabite, zaupate ali kupite karkoli prek teh spletnih mest ali programske opreme. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali zanašanja na katero koli vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na drugih spletnih mestih ali v programski opremi.

9. Razno

9.1. Po lastni presoji lahko občasno spremenimo, spremenimo ali ukinimo katero koli od storitev in / ali uvedemo nove storitve. Ne bomo odgovorni za izgubo, ki ste jo utrpeli zaradi takšnih sprememb in v zvezi s tem ne boste imeli nobenih zahtevkov do nas.

9.2. Te pogoje lahko občasno spremenimo. Ko to storimo, vas bomo obvestili z objavo najnovejše različice in pregledom datuma na vrhu te strani, vse spremembe pa bodo začele veljati takoj po objavi. Če nadaljujete z uporabo spletnega mesta po uveljavitvi katere koli spremembe, se šteje, da sprejemate spremenjene pogoje.

9.3. Uporabnik se strinja, da prenos podatkov na ali s spletnega mesta ne ustvarja med njim in podjetjem nobenega odnosa, ki bi odstopal od tistih, določenih v teh pogojih.

9.4. Ti pogoji in Politika zasebnosti s svojimi spremembami so edini veljavni sporazumi med podjetjem in uporabnikom in nobena pisna ali ustna izjava, obljuba, privolitev ali zaveza, ki ni vključena v pogoje politike politike zasebnosti bo za stranke zavezujoč.

9.5. Če naša neuspešnost ali zamuda pri uveljavljanju katere koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva v skladu z določbami tega dokumenta ne pomeni odpovedi temu, niti samo ali delno uveljavljanje katere koli pravice, pooblastila ali pravnega sredstva ne bo preprečilo kakršno koli drugo uveljavljanje ali izvajanje katere koli druge pravice, moči ali vira.

9.6. Če pristojno sodišče meni, da katera koli določba teh pogojev ni izvršljiva po veljavni zakonodaji, bo ta določba izvzeta iz teh pogojev, preostali pa se bodo razlagali, kot da bi bila ta določba izključena in bi bila izvršljiva. v skladu s svojimi pogoji; Vendar se bodo v tem primeru ti pogoji razlagali tako, da bodo v največji možni meri in v skladu s tem, kar dovoljuje veljavno pravo, uveljavili pomen in namen izključene določbe, kot jo je določilo sodišče pristojno jurisdikcijo.

9.7. Vsako od pravic in obveznosti iz tega dokumenta lahko prenesemo ali prenesemo na katero koli tretjo osebo; Ne glede na zgoraj navedeno lahko spletno mesto in / ali katero koli storitev upravljajo tretje osebe. V skladu s temi pogoji ne smete prenašati, prenašati ali zastaviti nobenih svojih pravic ali obveznosti.