Användarvillkor

1. Allmänt

1.1. Välkommen till Bit-IQ.co (”webbplatsen”).

1.2. Webbplatsen innehåller information om tredje parts plattformar (den "Tredje parts plattformar") för att arbeta med Bitcoins (den "Tjänster").

1.3. Dessa användarvillkor (den "Villkor") styr användningen som du ("Du ditt" o "Användare") gör av webbplatsen eller tjänsterna. Du bör noggrant läsa dessa villkor i sin helhet innan du använder tjänsterna. Observera att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och företaget, och om du inte godkänner någon bestämmelse i dessa villkor måste du omedelbart sluta använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren, som ändras från tid till annan.

Dessa villkor innehåller vår integritetspolicy och genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du också accepterar och godkänner vår integritetspolicy (du kan läsa vår integritetspolicy genom att klicka här).

2. Behörighet

2.1. Du har endast rätt att använda webbplatsen om du uppfyller alla följande:

2.1.1. Du är minst 18 år gammal.

2.1.2. 2.1.2. Du har rätt, auktoritet och kapacitet att gå in i dessa villkor och att följa alla villkoren i dessa villkor.

2.1.3. Du är inte förbjuden att använda webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med lagarna i det land där du bor eller befinner dig när du använder webbplatsen.

2.2. Företaget lämnar inga utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, angående lagligheten av webbplatsen och/eller tjänsterna och/eller någon persons användning av webbplatsen och/eller tjänsterna, och ska inte hållas ansvarigt för någon olaglig användning av webbplatsen och/eller tjänsterna av användaren.

3. Begränsade territorier

3.1. Oavsett det allmänna i det föregående kan företaget, efter eget gottfinnande, begränsa tillgängligheten för webbplatsen och/eller tjänsterna (eller någon del därav) till (i) vilken användare som helst i något territorium (den "Begränsade territorier”), och (ii) alla användare som inte följer företagets AML (anti-penningtvätt) och/eller KYC (känn din kund) policyer och praxis, eller (iii) som företaget rimligtvis tror kan utsätta det för juridiska, regulatoriska, rykte eller ekonomiska risker.

3.2. Territorierna i [usa' kanada' israel] är specifikt undantagna från dessa villkor och utgör begränsade territorier.

3.3. Om företaget rimligen tror att någon rättslig eller regulatorisk miljö (och/eller några faktiska eller föreslagna ändringar därav) i det relevanta territoriet kommer att utsätta bolaget för juridiska, regulatoriska, anseende eller ekonomiska risker i det territoriet om företaget fortsätter att tillhandahålla eller av gör webbplatsen och/eller tjänsterna (eller någon del därav) tillgängliga för användare i sådant territorium, kan företaget informera dig om sitt beslut att utse sådant territorium som ett begränsat territorium, och efter ett sådant meddelande ska du omedelbart sluta använda webbplatsen och/eller tjänsterna.

3.4. Företaget kan ställa ytterligare krav eller villkor innan det accepterar Användare som bor i eller kommer från specifika länder efter eget gottfinnande. Dessutom är det känt att, om någon användare reser till de begränsade territorierna, så kanske webbplatsen och/eller företagstjänsterna inte är tillgängliga och/eller blockeras i dem.

4. Förbjudna aktiviteter

4.1. Du samtycker till att använda webbplatsen och tjänsterna på ett respektfullt sätt, och du samtycker till att inte:

4.1.1. Länka till webbplatsen och/eller använda webbplatsen i syfte att ladda upp, ladda ner, distribuera, publicera eller överföra (a) information eller annat material på ett sätt som bryter mot någon rättighet, inklusive immateriella rättigheter, skydd av integritetsrättigheter eller andra rättigheter; (b) information eller annat material vars publicering eller användning är förbjuden för att utgöra ett hot, skada, förolämpning, förtal, ärekränkning, rasism eller olämpligt innehåll; (c) information eller annat material som inkluderar ett virus eller annan programvara som kan skada företagets eller tredje parts datorsystem eller på ett sätt som kan begränsa eller hindra andra från att använda webbplatsen; (d) information eller annat material som bryter mot någon lag; eller (e) information eller annat material som inkluderar en annons av något slag utan föregående skriftligt tillstånd från företaget.

4.1.2. Ta bort eller ändra eventuella tillskrivningar, juridiska meddelanden eller andra äganderättsbeteckningar eller etiketter på webbplatsen.

4.1.3. Använd tjänsterna med något annat gränssnitt än webbplatsen.

4.1.4. Ingripa i andra användares användning av webbplatsen och/eller tjänsterna.

4.1.5. Använd bots eller andra automatiserade metoder för att komma åt eller använda webbplatsen och/eller tjänsterna.

4.1.6. Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra), utan uttryckligt tillstånd från företaget, allt material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, utan begränsning, webbbuggar, cookies eller andra liknande enheter spionprogram.

4.1.7. Delta i inramning, spegling” eller någon annan form av simulering av Tjänsternas utseende eller funktion.

4.1.8. Bryter mot tillämplig lag eller förordning, uppmuntrar eller främjar olaglig aktivitet, inklusive men inte begränsat till upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, ärekränkning, intrång i integriteten, identitetsstöld, piratkopiering, cracking eller distribution av förfalskade programvara.

4.1.9. Gör eventuella ändringar och/eller stör på något sätt webbplatsens källkod och ladda all programvara och/eller applikation som kan skada eller orsaka skada på företaget, webbplatsen eller någon annan tredje part.

4.1.10. Demontera, dekompilera eller bakåtkonstruera all programvara eller annan teknik som ingår på webbplatsen eller används för att tillhandahålla tjänsterna.

4.2. Du bekräftar att, utan att det påverkar företagets övriga rättigheter, i händelse av att företaget är oroligt för att din användning av webbplatsen inte följer bestämmelserna i dessa villkor eller någon tillämplig lag, kan företaget spåra din användning av Webbplatsen. Webbplatsen eller Tjänsterna, hindrar dig från att komma åt Webbplatsen, överför dina beteendemönster på Webbplatsen till tredje part och alla andra åtgärder som företaget anser lämpliga för att skydda sin egendom och/eller rättigheter och/eller rättigheter för tredje part.

5. Immateriella rättigheter

5.1. Webbplatsen och dess innehåll, inklusive videomaterial, texter, foton, logotyper, design, musik, ljud, figurer, varumärken och allt annat innehåll på webbplatsen skyddas av företagets eller tredje parts immateriella rättigheter.

5.2. Som mellan företaget och användaren, behåller företaget alla rättigheter, äganderätt och intresse för webbplatsen och tjänsterna. Användningen av webbplatsen och/eller tjänsterna ger inte användaren några av de immateriella rättigheter som ingår i webbplatsen och/eller tjänsterna, förutom rätten att använda webbplatsen och/eller tjänsterna i enlighet med villkoren av dessa villkor.

5.3. Användaren får endast använda webbplatsen och/eller tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk.

5.4. Användaren ska inte, och ska inte tillåta någon annan part, att modifiera, dekompilera, demontera, bakåtkonstruera, kopiera, överföra, skapa härledda verk, hyra ut, underlicensiera, distribuera, reproducera inramade, återpublicera, skrapa, ladda ner, visa, överföra, publicera , leasa eller sälja i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, använda för något annat syfte än att använda webbplatsen eller tjänsterna i enlighet med villkoren eller på annat sätt utnyttja något av innehållet på webbplatsen utan uttrycklig föregående skriftligt tillstånd från företaget.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna sker på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, frånsäger sig företaget alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i samband med webbplatsen och tjänsterna och deras användning, inklusive de underförstådda garantierna för säljbarhet, titel, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång, användbarhet, auktoritet, noggrannhet, fullständighet och aktualitet. Följaktligen tillhandahålls tjänsterna, inklusive allt innehåll och alla funktioner som görs tillgängliga på eller nås via webbplatsen, "i befintligt skick", "i befintligt skick" och "med alla fel".

6.2. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, tar företaget inget ansvar för (a) fel, misstag eller felaktigheter i något innehåll som ingår på webbplatsen; (b) alla avbrott eller upphörande av överföringen till eller från webbplatsen eller genom tjänsterna; (c) eventuella buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller via webbplatsen eller tjänsterna av tredje part.

6.3. Du samtycker till att hålla företaget skadeslöst från alla förluster som orsakas, direkt eller indirekt, till dig och/eller någon annan tredje part, med avseende på webbplatsen och/eller tjänsterna, och du kommer att vara ensam ansvarig för alla beslut du fattar baserat på innehållet på webbplatsen och/eller tjänsterna.

6.4. Under inga omständigheter ska företaget hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några speciella, direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, straff- eller följdskador, inklusive förlust av vinst eller förlust av data som härrör från din användning av webbplatsen och/eller tjänsterna eller annat material på, nås via eller laddas ner från webbplatsen eller som en del av tjänsterna, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori, och oavsett om företaget har informerats om möjligheten att dessa skador och i fall där den rättsliga myndigheten finner företaget ansvarigt, kommer dess ansvar inte att överstiga 1.000 XNUMX USD. Ovanstående ansvarsbegränsning ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter i den tillämpliga jurisdiktionen.

6.5. Du erkänner specifikt att företaget inte ska vara ansvarigt för användarinnehåll eller ärekränkande, stötande eller olagligt beteende från tredje part och att risken för skada eller förlust från det föregående vilar helt på dig.

6.6. Företaget ansvarar inte för några problem eller tekniska fel på telefon- eller nätverkslinjer, online datorsystem, servrar eller leverantörer, hårdvara, mjukvara, fel på grund av tekniska problem eller trafikstockningar. Internettrafik (eller otillgänglighet på Internet) eller inkompatibilitet mellan webbplatsen eller tjänsterna och din webbläsare och/eller annan utrustning. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, tar företaget inget ansvar eller risk för din användning av Internet.

7. Tredje parts tjänster eller innehåll

7.1. När du använder tjänsterna kan du se innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, inklusive annonser och recensioner på tredje parts plattformar.

7.2. Vi kontrollerar, stöder eller antar inte sådant innehåll eller sådana tjänster, och de kanske inte alltid är korrekta eller uppdaterade.

7.3. Följaktligen rekommenderar vi att du självständigt verifierar all information innan du förlitar dig på den, och alla beslut eller åtgärder som tas på grundval av sådan information är ditt eget ansvar.

8. Länkar

8.1. Webbplatsen kan innehålla länkar, innehåll, annonser, kampanjer, logotyper och annat material från andra webbplatser eller programvara som kontrolleras eller erbjuds av tredje part ("Länkarna"). Vi varnar dig för att se till att du förstår riskerna med att använda sådana webbplatser, programvara eller material innan du skaffar, använder, litar på eller köper något via eller baserat på sådana webbplatser eller programvara. Sådana länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig, och du samtycker till att du under inga omständigheter kommer att hålla oss ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av din användning av eller beroende av innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på andra webbplatser eller programvara.

8.2. Inkluderandet av länkar på webbplatsen utgör inte ett stöd, auktorisation, sponsring, koppling eller någon annan koppling mellan företaget och dessa webbplatser, programvara eller deras operatörer.

8.3. Vi har inte granskat någon eller alla av dessa länkar och är inte ansvariga för innehållet på länkade webbplatser eller programvara. Vi råder dig att se till att du förstår riskerna med att använda sådana webbplatser eller programvara innan du hämtar, använder, litar på eller köper något via dessa webbplatser eller programvara. Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av användningen av eller tilliten till något innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på andra webbplatser eller programvara.

9. Olika

9.1. Vi kan, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera eller avbryta, från tid till annan, någon av tjänsterna och/eller introducera nya tjänster. Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust som du lider till följd av att sådana ändringar görs och du kommer inte att ha några anspråk mot oss i detta avseende.

9.2. Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. När vi gör det kommer vi att meddela dig genom att publicera den senaste versionen och revisionsdatumet högst upp på denna sida och alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter ett sådant inlägg. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att eventuella ändringar trätt i kraft kommer att anses vara ditt godkännande av de reviderade villkoren.

9.3. Användaren accepterar att överföring av information till eller från webbplatsen inte skapar någon relation mellan honom och företaget förutom de som anges i dessa villkor.

9.4. Dessa villkor och integritetspolicyn, med dess ändringar, utgör de enda giltiga avtalen mellan företaget och användaren, och inga förklaringar, löften, samtycke eller åtaganden, vare sig skriftliga eller muntliga, som inte ingår i villkoren för integritetspolicyn kommer att vara bindande för parterna.

9.5. Underlåtenhet eller försening av oss i utövandet av någon rättighet, befogenhet eller gottgörelse enligt bestämmelserna i detta dokument kommer inte att innebära ett avstående från detta, och inte heller kommer ensam eller partiell utövande av någon rättighet, makt eller gottgörelse att förhindra någon annan utövande eller utövande någon annan rättighet, makt eller resurs.

9.6. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol med behörig jurisdiktion inte kan verkställas enligt tillämplig lag, kommer denna bestämmelse att avskiljas från dessa villkor och resten av dessa villkor kommer att tolkas som om en sådan bestämmelse är upphävd och kommer att vara verkställbar. i enlighet med dess villkor; i sådana fall ska dessa villkor dock tolkas så att de ger verkan, i största möjliga utsträckning och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, till innebörden och avsikten med den uteslutna bestämmelsen som fastställts av sådan domstol.

9.7. Vi kan överföra eller överlåta alla våra rättigheter och skyldigheter enligt detta till tredje part; Oavsett det föregående kan webbplatsen och/eller någon av tjänsterna drivas av tredje part. Du får inte på något sätt överföra, överlåta eller pantsätta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.