Kullanım Şartları

1. Genel

1.1. Bit-IQ.co'ya ("Web Sitesi") hoş geldiniz.

1.2. Web Sitesi, üçüncü taraf platformları hakkında bilgiler içerir ( “Üçüncü Taraf Platformları”) Bitcoins ile çalışmak ( "Hizmetler").

1.3. Bu kullanım koşulları ( "Şartlar") kullanımınızı yönetin ("Sen senin" o "Kullanıcı") Web Sitesinin veya Hizmetlerin markaları. Hizmetleri kullanmadan önce bu Koşulları baştan sona dikkatlice okumalısınız. Lütfen bu Koşulların Siz ve Şirket arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturduğunu ve bu Koşulların herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsanız Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmanız gerektiğini unutmayın. Web sitesini kullanarak, zaman zaman değiştirilen Şartları kabul etmiş olursunuz.

Bu Koşullar, gizlilik politikamızı içerir ve bu Koşulları kabul ederek, gizlilik politikamızı da kabul ettiğinizi ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz (buraya tıklayarak gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz).

2. Uygunluk

2.1. Yalnızca aşağıdakilerin tümüne uymanız durumunda web sitesini kullanma hakkına sahipsiniz:

2.1.1. En az 18 yaşındasın.

2.1.2. 2.1.2. Bu Şartları kabul etme ve bu Şartların tüm şart ve koşullarına uyma hakkına, yetkisine ve kapasiteye sahipsiniz.

2.1.3. Web Sitesini kullanırken ikamet ettiğiniz veya bulunduğunuz ülkenin yasalarına uygun olarak Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmanız yasak değildir.

2.2. Şirket, Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin ve/veya Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin herhangi birinin kullanımına ilişkin olarak açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz ve Web Sitesinin yasa dışı kullanımından sorumlu olmayacaktır ve / veya Kullanıcı tarafından Hizmetler.

3. Kısıtlanmış bölgeler

3.1. Yukarıdakilerin genelliğine bakılmaksızın, Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin (veya herhangi bir bölümünün) kullanılabilirliğini (i) herhangi bir bölgedeki herhangi bir Kullanıcıyla (""Kısıtlanmış Bölgeler”) ve (ii) Şirketin AML (kara para aklama ile mücadele) ve/veya KYC (müşterinizi tanıyın) politikalarına ve uygulamalarına uymayan veya (iii) Şirketin makul bir şekilde onu yasal, düzenleyici, itibar veya ekonomik riskler.

3.2. [ABD 'kanada' İsrail] bölgeleri özellikle bu Koşullardan hariç tutulur ve Kısıtlanmış Bölgeleri oluşturur.

3.3. Şirket, ilgili bölgedeki herhangi bir yasal veya düzenleyici ortamın (ve/veya oradaki mevcut veya önerilen değişikliklerin) Şirket'i sağlamaya devam etmesi veya Web Sitesini ve/veya Hizmetleri (veya herhangi bir bölümünü) söz konusu bölgedeki Kullanıcılara sunarak, Şirket, söz konusu bölgeyi Sınırlı Bölge olarak belirleme kararını size bildirebilir ve bu bildirimden sonra Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmalısınız ve / veya Hizmetler.

3.4. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerde veya belirli ülkelerde ikamet eden Kullanıcıları kabul etmeden önce ek gereksinimler veya koşullar getirebilir. Ayrıca, herhangi bir Kullanıcının Yasak Bölgelere seyahat etmesi durumunda, Web Sitesinin ve/veya Şirket Hizmetlerinin kullanılamayacağı ve/veya bunlardan erişimin engellenebileceği kabul edilmektedir.

4. Yasaklanmış Faaliyetler

4.1. Web Sitesini ve Hizmetleri saygılı bir şekilde kullanmayı kabul edersiniz ve şunları yapmamayı kabul edersiniz:

4.1.1. (a) fikri mülkiyet hakları, gizlilik haklarının korunması veya diğer herhangi bir hakkı ihlal edecek şekilde bilgi veya diğer materyalleri yüklemek, indirmek, dağıtmak, yayınlamak veya iletmek için Web Sitesine bağlantı vermek ve / veya Web Sitesini kullanmak sağ; (b) tehdit, zarar, hakaret, iftira, karalama, ırkçılık veya uygunsuz içerik teşkil ettiği için yayınlanması veya kullanılması yasak olan bilgi veya diğer materyaller; (c) Şirketin veya üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek veya başkalarının Web Sitesini kullanmasını kısıtlayabilecek veya engelleyebilecek bir virüs veya başka bir yazılım içeren bilgi veya diğer materyaller; (d) herhangi bir yasayı ihlal eden bilgi veya diğer materyaller; veya (e) Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir reklam içeren bilgi veya diğer materyaller.

4.1.2. Web Sitesindeki herhangi bir niteliği, yasal bildirimi veya diğer tanımlamaları veya mülkiyet etiketlerini silin veya değiştirin.

4.1.3. Hizmetleri, Web Sitesi dışında herhangi bir arayüz kullanarak kullanın.

4.1.4. Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin diğer Kullanıcılar tarafından kullanımına müdahale etmek.

4.1.5. Web Sitesine ve/veya Hizmetlere erişmek veya bunları kullanmak için botlar veya diğer otomatik yöntemler kullanın.

4.1.6. Şirketin açık izni olmaksızın, bilgi toplama veya iletme için pasif veya aktif bir mekanizma olarak işlev gören herhangi bir materyali yükleyin veya iletin (veya yüklemeye veya iletmeye çalışın), bunlarla sınırlı olmamak üzere, web hataları, çerezler veya diğer benzer cihazlar casus.

4.1.7. Katılmak çerçeveleme, yansıtma”Veya Hizmetlerin görünümünün veya işlevinin başka herhangi bir simülasyonu.

4.1.8. Geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmek, telif hakkı ihlali, ticari marka ihlali, karalama, mahremiyet ihlali, kimlik hırsızlığı, korsanlık, kırma veya sahte yazılım dağıtımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik etmek veya teşvik etmek.

4.1.9. Web Sitesinin kaynak kodunda herhangi bir değişiklik yapmak ve/veya herhangi bir şekilde müdahale etmek ve Şirkete, Web Sitesine veya başka herhangi bir üçüncü kişiye zarar verebilecek veya zarar verebilecek herhangi bir yazılım ve/veya uygulamayı yüklemek.

4.1.10. Web Sitesinde yer alan veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan herhangi bir yazılımı veya diğer teknolojiyi parçalarına ayırma, kaynak koda dönüştürme veya tersine mühendislik yapma.

4.2. Şirketin diğer haklarına halel gelmeksizin, Şirketin Web Sitesini kullanımınızın bu Şartların hükümlerine veya geçerli herhangi bir yasaya uymadığından endişe etmesi durumunda, Şirketin kullanımınızı takip edebileceğini kabul edersiniz. Web Sitesi veya Hizmetler, Web Sitesine erişiminizi engeller, Web Sitesindeki davranış kalıplarınızı üçüncü şahıslara devreder ve Şirket'in mülkiyetinizi ve/veya üçüncü şahısların haklarını ve/veya haklarını korumak için uygun gördüğü diğer her türlü işlemi yapar.

5. Fikri mülkiyet hakları

5.1. Video materyalleri, metinler, fotoğraflar, logolar, tasarımlar, müzik, ses, şekiller, markalar ve Web Sitesinde yer alan diğer her türlü içerik dahil olmak üzere Web Sitesi ve içeriği, Şirketin veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır.

5.2. Şirket ve Kullanıcı arasında Şirket, Web Sitesi ve Hizmetler üzerindeki tüm hakları, unvanları ve menfaatleri elinde tutar. Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin kullanımı, Kullanıcıya Web Sitesi ve/veya Hizmetler'in hükümlerine uygun olarak Web Sitesi ve/veya Hizmetler'i kullanma hakkı dışında herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermez. bu şartlar.

5.3. Kullanıcı, Web Sitesini ve/veya Hizmetleri yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanabilir.

5.4. Kullanıcı, değiştirme, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma, tersine mühendislik, kopyalama, aktarma, türev çalışmalar oluşturma, kiralama, alt lisans verme, dağıtma, çerçeveli yeniden oluşturma, yeniden yayınlama, kazıma, indirme, görüntüleme, iletme, yayınlama gibi işlemlere izin vermeyecek ve başka hiçbir tarafa izin vermeyecektir. , herhangi bir biçimde veya herhangi bir şekilde, tamamen veya kısmen kiralamak veya satmak, Web Sitesini veya Hizmetleri Koşullara uygun olarak kullanmak dışında herhangi bir amaçla kullanmak veya Web Sitesinin herhangi bir içeriğini önceden açık bir şekilde belirtmeksizin başka bir şekilde kullanmak Şirketin yazılı izni.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması

6.1. Web Sitesini ve/veya Hizmetleri kullanımınızın riski size ait olacaktır. Yasaların izin verdiği ölçüde, Şirket, Web Sitesi ve Hizmetler ve bunların kullanımına ilişkin açık veya zımni tüm garantileri, satılabilirlik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme, kullanışlılık zımni garantileri de dahil olmak üzere reddeder. , yetki, doğruluk, eksiksizlik ve zamanlılık. Sonuç olarak, Web Sitesinde sunulan veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen tüm içerik ve işlevler dahil olmak üzere Hizmetler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu gibi" ve "tüm kusurları ile" sağlanmaktadır.

6.2. Yukarıdakilerin genelliğine bakılmaksızın, Şirket (a) Web Sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin hataları, hataları veya yanlışlıkları; (b) Web Sitesine veya Web Sitesinden veya Hizmetler aracılığıyla iletimin kesilmesi veya durdurulması; (c) herhangi bir üçüncü şahıs tarafından Web Sitesine veya Hizmetlere veya bunlar aracılığıyla iletilebilecek herhangi bir hata, virüs, Truva atı veya benzerleri.

6.3. Web Sitesi ve/veya Hizmetler ile ilgili olarak Size ve/veya başka herhangi bir üçüncü tarafa doğrudan veya dolaylı olarak verilen herhangi bir zarardan Şirketi masun tutmayı ve bu bilgilere dayanarak vereceğiniz herhangi bir karardan tek başına sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Web Sitesinin ve/veya Hizmetlerin içeriği.

6.4. Şirket, Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir kar kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere hiçbir özel, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmayacaktır ve / veya Garanti, sözleşme, haksız fiil veya diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı olsun veya olmasın, Web Sitesinde veya Hizmetlerin bir parçası olarak Web Sitesinden erişilen veya indirilen Hizmetler veya diğer materyaller ve Şirketin bu zararların olasılığı konusunda uyarılıp uyarılmadığı. yargı merciinin Şirket'i sorumlu bulduğu durumlarda ise sorumluluğu 1.000 USD'yi geçmeyecektir. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır.

6.5. Şirketin Kullanıcı İçeriğinden veya herhangi bir üçüncü tarafın karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı davranışlarından sorumlu olmayacağını ve yukarıda belirtilenlerden kaynaklanan hasar veya zarar riskinin tamamen Size ait olduğunu özellikle kabul edersiniz.

6.6. Telefon veya ağ hatlarında, çevrimiçi bilgisayar sistemlerinde, sunucularda veya sağlayıcılarda, donanımda, yazılımda, teknik sorunlardan veya İnternet trafiğinin tıkanmasından (veya İnternet'e erişilememesinden) kaynaklanan arızalardan veya teknik arızalardan veya aralarındaki uyumsuzluktan Şirket sorumlu değildir. Web sitesi veya Hizmetler ve tarayıcınız ve/veya diğer ekipmanlarınız. Yukarıdakilerin genelliğine bakılmaksızın, Şirket İnternet kullanımınız için herhangi bir sorumluluk veya risk kabul etmez.

7. Üçüncü taraf içerik veya hizmetler

7.1. Hizmetleri kullanırken, Üçüncü Şahıs Platformlarındaki reklamlar ve incelemeler dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan içerik veya hizmetleri görüntüleyebilirsiniz.

7.2. Bu tür içerik veya hizmetleri kontrol etmiyoruz, desteklemiyoruz veya kabul etmiyoruz ve bunlar her zaman doğru veya güncel olmayabilir.

7.3. Buna göre, bu bilgilere güvenmeden önce tüm bilgileri bağımsız olarak doğrulamanızı öneririz ve bu bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya eylem tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

8. Bağlantılar

8.1. Web Sitesi, üçüncü şahıslar tarafından kontrol edilen veya sunulan diğer web sitelerinden veya yazılımlardan bağlantılar, içerik, reklamlar, promosyonlar, logolar ve diğer materyalleri ("Bağlantılar") içerebilir. Bu web siteleri veya yazılımlar aracılığıyla veya bu tür materyallere dayanarak herhangi bir şey almadan, kullanmadan, bunlara güvenerek veya satın almadan önce bu tür web sitelerinin, yazılımların veya materyallerin kullanımıyla ilgili riskleri anladığınızdan emin olmanızı tavsiye ederiz. Bu tür bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak için sağlanmıştır ve diğer web sitelerinde veya yazılımlarda bulunan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenmekten kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan bizi hiçbir koşulda sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.

8.2. Bağlantıların Web Sitesine dahil edilmesi, Şirket ile bu web siteleri, yazılımlar veya operatörleri arasında bir onay, yetkilendirme, sponsorluk, ortaklık veya başka herhangi bir bağlantı teşkil etmez.

8.3. Bu Bağlantıların hiçbirini veya tamamını incelemedik ve atıfta bulunulan web sitelerinin veya yazılımların içeriğinden sorumlu değiliz. Bu web siteleri veya yazılımlar aracılığıyla herhangi bir şeyi kurtarmadan, kullanmadan, güvenmeden veya satın almadan önce bu tür web sitelerini veya yazılımları kullanmanın içerdiği riskleri anladığınızdan emin olmanızı tavsiye ederiz. Diğer web sitelerinde veya yazılımlarda bulunan herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanılmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamayız.

9. Çeşitli

9.1. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, zaman zaman Hizmetlerden herhangi birini değiştirebilir, değiştirebilir veya sonlandırabiliriz ve/veya yeni Hizmetler sunabiliriz. Bu tür değişiklikler nedeniyle uğrayacağınız herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağız ve bu konuda Bize karşı herhangi bir iddianız olmayacaktır.

9.2. Bu Koşulları zaman zaman değiştirebiliriz. Bunu yaptığımızda, en güncel sürümü yayınlayarak ve bu sayfanın üst kısmındaki tarihi gözden geçirerek sizi bilgilendireceğiz ve herhangi bir değişiklik, bu tür bir gönderiden hemen sonra geçerli olacaktır. Herhangi bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam ederseniz, revize edilmiş Koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.

9.3. Kullanıcı, Web Sitesine veya Web Sitesinden bilgi aktarımının kendisi ile Şirket arasında bu Koşullarda belirtilenlerden farklı bir ilişki yaratmadığını kabul eder.

9.4. Bu Koşullar ve Gizlilik Politikası, değişiklikleriyle birlikte, Şirket ile Kullanıcı arasındaki tek geçerli sözleşmeleri teşkil eder ve Politika Koşullarında yer almayan yazılı veya sözlü hiçbir beyan, taahhüt, rıza veya taahhüt yoktur. taraflar için bağlayıcı olacaktır.

9.5. Bu belgenin hükümleri uyarınca herhangi bir hakkın, yetkinin veya çözüm yolunun tarafımızca kullanılmaması veya kullanılmaması, bundan feragat edildiği anlamına gelmez ve herhangi bir hakkın, yetkinin veya çözüm yolunun tek başına veya kısmen kullanılması, başka herhangi bir uygulamayı veya uygulamayı engellemez. başka herhangi bir hak, güç veya kaynaktan

9.6. Yetkili bir mahkeme, bu Koşullardaki hükümlerden herhangi birinin yürürlükteki yasalara göre uygulanamaz olduğuna karar verirse, söz konusu hüküm bu Koşullardan hariç tutulacak ve geri kalanı, söz konusu hükmün hariç tutulduğu ve uygulanabilir olduğu şeklinde yorumlanacaktır. şartlarına uygun olarak; Ancak, böyle bir durumda, bu Koşullar, mümkün olan en geniş ölçüde ve yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde, söz konusu mahkeme tarafından belirlenen hariç tutulan hükmün anlam ve amacını yürürlüğe sokacak şekilde yorumlanacaktır. yetkili yargı yetkisi.

9.7. Bu belge kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizin her birini herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir veya devredebiliriz; Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerden herhangi biri üçüncü şahıslar tarafından işletilebilir. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi hiçbir şekilde devredemez, temlik edemez veya rehin edemezsiniz.